หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ Nottingham Trent University

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายพาณิชย์ (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ), Nottingham Trent University

ภาพรวม

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นหนึ่งในกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ ในหลักสูตรนี้คุณจะได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายพาณิชย์ 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานี้ได้รับการจ้างงานหรือเข้ารับการศึกษาต่อภายในหกเดือนหลังจากจบการศึกษา (แบบสำรวจ DLHE, ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2557-58) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เรารับผู้มีคุณสมบัติที่จบการศึกษาจากทั้งโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 5.5 

- คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

พี่ Counsellor ติดต่อและให้ความช่วยเหลือได้ทุกๆ วันและช่วยจัดการส่งใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จนได้รับ unconditional offer. รู้สึกดีใจมากที่ SI-UK ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี. จะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นรางวัลให้พี่ๆ และทีมงาน

Apasra Tarnpanich Fashion at University of Brighton

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen