หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ Nottingham Trent University

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายพาณิชย์ (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ), Nottingham Trent University

ภาพรวม

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นหนึ่งในกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ ในหลักสูตรนี้คุณจะได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายพาณิชย์ 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานี้ได้รับการจ้างงานหรือเข้ารับการศึกษาต่อภายในหกเดือนหลังจากจบการศึกษา (แบบสำรวจ DLHE, ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2557-58) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เรารับผู้มีคุณสมบัติที่จบการศึกษาจากทั้งโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 5.5 

- คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham