หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Nottingham

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, University of Nottingham

ภาพรวม

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกและผสมรายวิชาจากตัวเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้คุณได้เรียนหลักสูตรปริญญาที่ใกล้เคียงกับความสนใจส่วนบุคคล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

2.1 (ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือปริญญาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า)

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (โดยได้คะแนนขั้นต่ำในส่วนของการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, และการพูดและการฟัง 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ University of Nottingham

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มองหาคุณวุฒิที่เปิดกว้าง และผู้ที่ต้องเรียนรู้มุมมองต่างๆ ในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐบาลหรือเอกชน โรงเรียนกฎหมายได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 41 โดย QS World Rankings ในปี พ.ศ. 2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

2.1 (ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือปริญญาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า)

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (โดยได้คะแนนขั้นต่ำในส่วนของการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, และการพูดและการฟัง 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย, University of Nottingham

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตทั่วไปนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกและผสมรายวิชาด้วยตนเอง เพื่อที่จะให้คุณได้เรียนหลักสูตรปริญญาที่ใกล้เคียงกับความสนใจส่วนบุคคลและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ตั้งแต่ที่เริ่มมีโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2530 โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตของเราก็ได้รับความนิยมและเกียรติประวัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนกฎหมายได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 41 โดย QS World Rankings ในปี พ.ศ. 2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

2.1 (ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือปริญญาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า)

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (โดยได้คะแนนขั้นต่ำในส่วนของการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, และการพูดและการฟัง 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University of Nottingham

ภาพรวม

หลักสูตรนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่จำเป็นต้องใช้กฎหมายพาณิชย์เพื่อที่จะตอบสนองความท้าทายต่างๆ ตั้งแต่การติดต่อทางการค้าไปจนถึงส่วนที่เป็นกฎข้อบังคับ ตั้งแต่การขนส่งทางเรือไปจนถึงด้านการเงิน เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ตลาดไปจนถึงการระงับข้อพิพาท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

2.1 (ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือปริญญาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า)

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (โดยได้คะแนนขั้นต่ำในส่วนของการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, และการพูดและการฟัง 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชยนาวี, University of Nottingham

ภาพรวม

หลักสูตรนี้จะจัดการปัญหาที่หลากหลายตั้งแต่ความรับผิดจากการขนสินค้า การใช้ประโยชน์จากปลา การโต้ตอบทางกฎหมายต่อการหลบซ่อนบนเรือ ไปจนถึงการโต้ตอบทางประกันภัยต่อการลักลอบนำเข้า โรงเรียนกฎหมายได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 41 โดย QS World Rankings ในปี พ.ศ. 2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

2.1 (ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือปริญญาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า)

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (โดยได้คะแนนขั้นต่ำในส่วนของการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, และการพูดและการฟัง 6.0) 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อม, University of Nottingham

ภาพรวม

หลักสูตรนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบทางกฎหมายระหว่างประเทศต่อความท้าทายทางสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สภาวะโลกร้อนจนถึงการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญ โรงเรียนกฎหมายได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 41 โดย QS World Rankings ในปี พ.ศ. 2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

2.1 (ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือปริญญาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า)

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 (โดยได้คะแนนขั้นต่ำในส่วนของการเขียน 7.0, การอ่าน 6.5, และการพูดและการฟัง 6.0)

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham