SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ Oxford Brookes University

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ, Oxford Brookes University

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนา มอบโอกาสให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และการแนวคิดด้านการพัฒนาและโลกาภิวัฒน์มาใช้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ นิตยสาร The 2015 Times/ Sunday Times Good University Guide จัดอันดับโรงเรียนกฎหมายที่ออกซ์ฟอร์ดว่าเป็นหนึ่งใน 30 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่ 

เกณฑ์ในการรับเข้า

โดยปกตินักศึกษาจะต้องมี (หรือคาดว่าจะได้รับ) ปริญญาเกียรตินิยมหรือปริญญาที่เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร ปริญญาอาจเป็นสาขากฎหมายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6.5 (โดยที่ได้คะแนนการอ่านและการเขียนขั้นต่ำ 6.0)

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute