Oxford Brookes LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ Oxford Brookes University

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ, Oxford Brookes University

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนา มอบโอกาสให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และการแนวคิดด้านการพัฒนาและโลกาภิวัฒน์มาใช้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ นิตยสาร The 2015 Times/ Sunday Times Good University Guide จัดอันดับโรงเรียนกฎหมายที่ออกซ์ฟอร์ดว่าเป็นหนึ่งใน 30 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่ 

เกณฑ์ในการรับเข้า

โดยปกตินักศึกษาจะต้องมี (หรือคาดว่าจะได้รับ) ปริญญาเกียรตินิยมหรือปริญญาที่เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร ปริญญาอาจเป็นสาขากฎหมายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6.5 (โดยที่ได้คะแนนการอ่านและการเขียนขั้นต่ำ 6.0)

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University