SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Oxford

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย, University of Oxford

ภาพรวม

คณะนิติศาสตร์ของออกซ์ฟอร์ดเป็นโรงเรียนกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2555 คณะได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนกฎหมายติดอันดับหนึ่งในสามของโลก เทียบเท่ากับฮาร์วาร์ดและเยล โดยการจัดอันดับของ QS Worldwide League Table การประเมินผลการวิจัยปี พ.ศ. 2551 (2008 Research Assessment Exercise) ของรัฐบาลในสหราชอาณาจักรได้แสดงให้เห็นว่าที่ออกซ์ฟอร์ดมีกิจกรรมทางงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมในสาขากฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมากในระหว่างปี พ.ศ. 2544-2550 เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในสหราชอาณาจักร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

สำหรับโครงการสาขาวิชากฎหมาย ทุกคนที่มีปริญญาตรีสาขากฎหมายหรือเทียบเท่าจะมีสิทธิในการสมัครเข้าเรียน และสำหรับโครงการสาขาวิชาอาชญาวิทยา สิทธิในการสมัครจะครอบคลุมไปถึงผู้ที่มีปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันกับผู้ที่มีปริญญาสาขากฎหมาย (โดยปกติแล้วจะหมายถึงปริญญาด้านสังคมศาสตร์ แต่บางครั้งผู้สมัครที่มีปริญญาสาขามนุษยศาสตร์อาจได้รับการตอบรับเพื่อเข้าศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 7

- TOEFL (iBT) คะแนนรวมขั้นต่ำ 110 โดยที่คะแนนขั้นต่ำในแต่ละส่วนเป็นดังต่อไปนี้: การฟัง 22; การอ่าน 24; การพูด 25; การเขียน 24

MagisterJuris, University of Oxford

ภาพรวม

Magister Juris (MJur) เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่เป็นที่รู้จักระดับโลก ได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนนักศึกษากฎหมายจากสาขากฎหมายแพ่ง มาตรฐานทางการเรียนจะสูงกว่ามาตรฐานสำหรับปริญญาตรีสาขากฎหมายมาก และจะรับเฉพาะนักศึกษาที่มีปริญญาตรีสาขากฎหมาย ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ด้วยโอกาสในการรับเข้าศึกษาที่เท่าเทียมกัน นักศึกษาจะได้รับการประเมินบนพื้นฐานของความสามารถที่ตรงกับเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย ดูเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

- IELTS Academic คะแนนรวม 7.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 7.0

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute