SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Sussex

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University of Sussex

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่หลากหลายของเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาที่สำคัญและมีการพัฒนามากที่สุดในด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นการทำให้มั่นใจว่านักศึกษาจะมีความรู้และทักษะที่จะทำงานไม่ว่านักศึกษาจะเลือกทำงานในด้านใดก็ตาม กฎหมายที่ซัสเซกซ์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะศูนย์การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  เนื่องจากเรามีการนำงานวิจัยมาเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอน นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับการเรียนการสอนจากนักกฎหมายชั้นนำในปัจจุบัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมายหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, อาชญาวิทยา, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือสังคมวิทยา) อย่างไรก็ตามผู้สมัครจากสาขาอื่นอาจได้รับการพิจารณาเช่นกัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศUniversity of Sussex

ภาพรวม

เราเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในความเป็นเลิศด้านการวิจัยกฎหมายการค้า เพราะเราเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก คณะของเรามีทั้งความรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมายหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, อาชญาวิทยา, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือสังคมวิทยา) อย่างไรก็ตามผู้สมัครจากสาขาอื่นอาจได้รับการพิจารณาเช่นกัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute