หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Sussex

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University of Sussex

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่หลากหลายของเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาที่สำคัญและมีการพัฒนามากที่สุดในด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นการทำให้มั่นใจว่านักศึกษาจะมีความรู้และทักษะที่จะทำงานไม่ว่านักศึกษาจะเลือกทำงานในด้านใดก็ตาม กฎหมายที่ซัสเซกซ์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะศูนย์การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  เนื่องจากเรามีการนำงานวิจัยมาเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอน นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับการเรียนการสอนจากนักกฎหมายชั้นนำในปัจจุบัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมายหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, อาชญาวิทยา, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือสังคมวิทยา) อย่างไรก็ตามผู้สมัครจากสาขาอื่นอาจได้รับการพิจารณาเช่นกัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศUniversity of Sussex

ภาพรวม

เราเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในความเป็นเลิศด้านการวิจัยกฎหมายการค้า เพราะเราเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก คณะของเรามีทั้งความรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมายหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, อาชญาวิทยา, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือสังคมวิทยา) อย่างไรก็ตามผู้สมัครจากสาขาอื่นอาจได้รับการพิจารณาเช่นกัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham