Cambridge Regional College

สถานที่ตั้งCambridge, England
ก่อตั้ง1958
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง หลักสูตรมัธยมปลาย GCSE ทุกสาขา , อาชีวศึกษา และ University Foundation
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £12,400-12,500
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Cambridge, England
ก่อตั้ง 1958
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง หลักสูตรมัธยมปลาย GCSE ทุกสาขา , อาชีวศึกษา และ University Foundation
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £12,400-12,500

Cambridge Regional Collegeข้อมูลทั่วไป

Cambridge Regional College (CRC)

Cambridge Regional College (CRC) เป็นโรงเรียนรัฐบาลอังกฤษขนาดใหญ่ เปิดสอนในหลายหลักสูตรทั้งระยะสั้นและยาว สำหรับนักเรียน นักศึกษา มืออาชีพและครูผู้สอน หลักสูตรเริ่มตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง เช่น GCSEs, A-Levels, Foundation, หลักสูตรวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งระยะสั้น และระยะยาว, หลักสูตรสำหรับสอบ IELTS มีนักเรียนประมาณ 13,000 คน ซึ่งนอกจากจะเปิดสอนสำหรับนักเรียนชาวอังกฤษแล้ว College แห่งนี้ยังต้อนรับนักเรียนนานาชาติมากกว่า 1,000 คน จาก 54 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีอีกด้วย

โดยเปิดตลอดทั้งปี นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครเวลาใดก็ได้ วิทยาลัยยังเปิดสอนวิชาเฉพาะอย่าง ภาษาอังกฤษวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจและกฎหมาย นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาภาษาอังกฤษและเพิ่มความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมกับวิชาอื่นได้เช่นกัน

ทุกหลักสูตร การเรียนการสอนเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้เฉพาะแต่ละบุคคล เน้นการวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณ์ การสื่อสารแนววิชาการ ความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษและกลยุทธ์สำหรับเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือเพื่อได้รับการจ้างงาน เช่น หลักสูตร CELTA (ประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่) เปิดสอนตลอดทั้งปี หลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบเต็มเวลา หรือนอกเวลา

ข้อดีของการเรียนที่ Cambridge Regional College (CRC)

 • เป็นโรงเรียนรัฐบาลอังกฤษ ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนค่อนข้างไม่แพงมาก
 • ห้องเรียนแต่ละห้อง มีจำนวนนักเรียนสูงสุดไม่เกิน 15 คน ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง
 • หลักสูตรเป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มาตรฐานเดียวกับ UK
 • การวัดประเมินผล ด้วยการสอบเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ ทั้งเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์
 • มีทางเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก หลากหลาย
 • Activities ให้นักเรียนได้เข้าร่วมหลากหลายประเภท

หลักสูตรวิชาการ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นสาขาวิชาที่คุณจะได้ศึกษาจากโรงเรียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พร้อมกับวิชาใหม่ เช่น สรีรศาสตร์ของมนุษย์ และสุขภาพ จิตวิทยาและการถ่ายภาพ

หลักสูตรอาชีวศึกษา

 • อนุปริญญา BTEC และอนุปริญญาอาชีวศึกษา ได้แก่ NCFE , IMI , CACHE , VCTC เปิดสอนวิชาพื้นฐานการศึกษาอาชีวะศึกษาที่หลากหลายในสาขาวิชาต่างๆ
 • NVQ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นทักษะเฉพาะ โดยเน้นพื้นฐานการฝึกอบรมที่นำไปสู่การจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง
 • อนุปริญญาอาชีวะศึกษาแบบใหม่ รัฐบาลได้แนะนำอนุปริญญานี้ ตั้งแต่ปี 2008 โดยผสมผสานการศึกษาทฤษฎีร่วมกับกิจกรรมเชิงปฎิบัติ ทั้งในเรื่องของ การเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกภาคอาชีวะศึกษา ทักษะเชิงปฎิบัติการด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ไอซีที ทักษะการคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง และประสบการณ์การทำงาน และการเรียนรู้เพิ่มเติมเฉพาะทาง

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • คอมพิวเตอร์ที่บริการตามจุดต่างๆ มีแหล่งคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้หลายแห่ง ทั้งที่ไซอัน ปาร์ค และวิทยาเขตซิตี้ เซ็นเตอร์ซึ่งมีแพ็คเกจซอฟท์แวร์ตัวล่าสุดพร้อมรองรับ
 • ชมรมเชิงความศรัทธา ชมรมเชิงความศรัทธาของวิทยาลัยพบปะนักเรียนในช่วงระหว่างภาคการศึกษาเป็นประจำเพื่อพูดคุยถึงวิธีการที่วิทยาลัยจะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตในวิทยาลัยของนักเรียน นักศึกษาผ่านการหาเอกลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ และฉลองในเหตุการณ์สำคัญด้วยประเพณีเกียวกับความศรัทธาที่หลากหลาย
 • ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน พร้อมข้อมูลสำหรับหลักสูตรที่คุณเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่บริการที่หลากหลาย
 • บริการห้องโถงรับประทานอาหารของเราที่ไซอัน ปาร์คและวิทยาเขตซิตี้ เซ็นเตอร์ให้บริการห้องอาหารสำหรับมื้อกลางวันเต็มรูปแบบ ด้วยอาหารสุขภาพหลากตัวเลือก รวมทั้งเครื่องดื่มและอาหารว่างระหว่างวันด้วย
 • บริการออกแบบกราฟฟิคที่วิทยาเขตไซอัน ปาร์คด้วยราคาน่าพอใจทั้งแบบขาว – ดำ และสี รวมทั้งบริการมากมาย หลากหลายอื่นๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ที่พัก

 • โฮมสเตย์ เป็นทางเลือกที่นักเรียนค่อนข้างนิยม ทั้งนักเรียนที่มาเรียนภาษาอังกฤษและนักเรียนที่มีอายุน้อย โดยจะใช้ชีวิตพักร่วมกับครอบครัว Host ชาวอังกฤษ มีอาหารเช้าและเย็นให้ในวัน จันทร์-ศุกร์ และมีอาหาร 3 มื้อให้ในวัน เสาร์-อาทิตย์ 
 • Student Residental ที่พักแบบนี้ เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักเรียนท่ี่่ต้องการความเป็นส่วนตัว โดยต้องมีอายุเกิน 18 ปี ค่าเช่าหอพักมักจะรวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละแห่ง แนะนำให้สอบถามกับผู้ให้เช่าก่อนว่ารวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ทำเลที่ตั้ง

Cambridge Regional College มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ Cambridge, London และ Nottingham นักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนในแต่ละวิทยาเขตได้ง่ายและสะดวก โดยขึ้นรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ

Cambridge Regional College ที่ตั้ง Kings Hedges Rd, Milton, Cambridge CB4 2QT, UK สามารถเดินทางโดยรถ bus จากสถานี city center ประมาณ 15 นาที บริการ รับ-ส่ง โดยรถ Shuttle bus ฟรี จากสถานีรถไฟ Cambridge North 

สมัครเรียนต่ออังกฤษ

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เรียนต่ออังกฤษ หรือ UK เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute