Leeds College of Music

สถานที่ตั้ง Leeds, England
ก่อตั้ง 1965
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,300-12,000
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Leeds, England
ก่อตั้ง 1965
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,300-12,000

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจ

ลีดส์คอลเลจเป็นโรงเรียนทางด้านดนตรีเฉพาะที่มีหลักสูตรการศึกษาขั้นสูง (อุดมศึกษา) และหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงขึ้นเป็นลำดับ โรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจมอบโอกาสพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร BTEC เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เราสอนด้วยบรรยากาศอย่างมีชีวิตชีวาและสร้างสรรค์โดยคณาจารย์ชั้นแนวหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยาลัยมีการสอนและการฝึกฝนนักศึกษาในระดับขั้นสูงสุดเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จทางด้านสายอาชีพดนตรี

ในปีพ.ศ. 2548 โรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจเปลี่ยนแปลงส่วนระดับการศึกษาขั้นสูงขึ้น ให้ไปถึงส่วนระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของกลวิธีการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของของวิทยาลัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลายปีและจะช่วยให้โรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป็นรากฐานเดียวกับโรงเรียนสอนดนตรีอื่นๆในสหราชอาณาจักร จึงทำให้โรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจพัฒนาการบริการให้กับนักศึกษาโดยอุทิศให้กับคณะผู้ทำงานและสิ่งอำนวยต่างๆ ภายในวิทยาลัย

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham