Leeds College of Music

สถานที่ตั้งLeeds, England
ก่อตั้ง1965
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ£10,300-12,000
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Leeds, England
ก่อตั้ง 1965
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,300-12,000

Leeds College of Musicข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจ

ลีดส์คอลเลจเป็นโรงเรียนทางด้านดนตรีเฉพาะที่มีหลักสูตรการศึกษาขั้นสูง (อุดมศึกษา) และหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงขึ้นเป็นลำดับ โรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจมอบโอกาสพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร BTEC เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เราสอนด้วยบรรยากาศอย่างมีชีวิตชีวาและสร้างสรรค์โดยคณาจารย์ชั้นแนวหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยาลัยมีการสอนและการฝึกฝนนักศึกษาในระดับขั้นสูงสุดเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จทางด้านสายอาชีพดนตรี

ในปีพ.ศ. 2548 โรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจเปลี่ยนแปลงส่วนระดับการศึกษาขั้นสูงขึ้น ให้ไปถึงส่วนระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของกลวิธีการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของของวิทยาลัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลายปีและจะช่วยให้โรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป็นรากฐานเดียวกับโรงเรียนสอนดนตรีอื่นๆในสหราชอาณาจักร จึงทำให้โรงเรียนดนตรีลีดส์คอลเลจพัฒนาการบริการให้กับนักศึกษาโดยอุทิศให้กับคณะผู้ทำงานและสิ่งอำนวยต่างๆ ภายในวิทยาลัย

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen