Leicester Montessori School

สถานที่ตั้งLeicester, England
ก่อตั้ง1990
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Business
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,400
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Leicester, England
ก่อตั้ง 1990
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Business
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,400

Leicester Montessori Schoolข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเลสเตอร์ มอนเตสซอรีประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนเตรียมประถมศึกษาระดับสูง) โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนวิทยาลัยซิกส์ฟอร์ม (หลักสูตร A-Level หรือ IB ในระดับ ปี 12,13 หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6) และ วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรอินเตอร์)

โรงเรียนเลสเตอร์ มอนเตสซอรียังมีคณะอินเตอร์ที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุมเหมาะสำหรับนักศึกษาและด้านการวิชาการในการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นจนถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญา

โรงเรียนเลสเตอร์ มอนเตสซอรีมีการติดต่ออย่างกว้างขวางและมั่นคงกับผู้ว่าจ้างในสหราชอาณาจักร หลักสูตรออกแบบการรวมด้านธุรกิจผ่านการต่อรอง การสนทนาและการถกเรื่องสามัญระหว่างเจ้าหน้าที่และนักเรียน

ปัจจุบันนี้เรามีหลักสูตรอนุปริญญาด้านธุรกิจและคอมพิวเตอร์ซึ่งร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัย เดอ มงฟอร์ทเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีวุฒิการศึกษาด้านธุรกิจและเทียบเท่าปีการศึกษา 1 ปีใน 3 ปีการศึกษาเกียรตินิยม

โรงเรียนเลสเตอร์ มอนเตสซอรีมีหลักสูตรฤดูร้อนที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เหมาะสำหรับนักศึกษาอายุระหว่าง 4-18ปี นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง หลักสูตรฤดูร้อนประกอบด้วย 6 แนวหลักสูตรของแต่ละสัปดาห์ ในช่วงบ่ายและสุดสัปดาห์เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง การทัศนศึกษาและกิจกรรมสนุกๆอีกมากมาย

โรงเรียนเลสเตอร์ มอนเตสซอรีมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถาบัน ประตูที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกตั้งอยู่ไกล้กับโถงอีสท์ฟิลด์และโรงแรมครอฟท์ รถโรงเรียนวิ่งให้บริการประจำทุกวันและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ห้องออกกำลังกาย และคลับด้านสุขภาพ

นักศึกษาจะพักอยู่ที่ที่พักบริการของโรงเรียน ที่โรงแรมครอฟท์มีทางเดิมเชื่อมต่อกับโรงเรียน เป็นอาคารสวยงามที่สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2443 โรงแรมครอฟท์มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและมีทีวีดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวีสำหรับการพักผ่อนในช่วงเย็น ทางด้านโถงอีสท์ฟิลด์เป็นตึกที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่สมัยปีพ.ศ. 2443 ที่อยู่ติดกับโรงแรมครอฟท์ อาคารเพิ่งได้รับการตกแต่งใหม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีพร้อมกับมีโต๊ะบิลเลียดให้เล่นกับเพื่อนใหม่ๆ

มีชื่อเสียงทางด้าน

1) การสอนแบบมอนเตสซอรี

แทนที่ในการเริ่มต้นจากโรงเรียนหรือสังคม เรามีบทเรียนชุดคำบอก แนวทางมอนเตสซอรีที่เราสร้างคู่กับจุดประสงค์ธรรมชาติของมนุษย์สู่การค้นหา การทำงานอย่างตั้งใจ การสร้างสรรค์ผลงานและการติดต่อสื่อสารจนไปถึงการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มีส่วนร่วมและทำให้เกิดความผูกพันกับนักศึกษา

 • รวมกลุ่มอายุแต่ละระดับโดยยึดหลักระยะการพัฒนา นักศึกษารวมกลุ่มโดยระดับความก้าวหน้า ในช่วงปีต้นๆ นักศึกษาจะมีอาจารย์ผู้สอนคนเดิมตลอดวัน ยกเว้นสำหรับวิชาเฉพาะด้าน เช่น ภาษาต่างประเทศ
 • นิสัยของมนุษย์ วิธีการสมัครของมอนเตสซอรีเน้นทางด้านการปฏิบัติยึดหลักในด้านนิสัยของมนุษย์ เช่น การสำรวจ การเคลื่อนไหว การแบ่งปันในกลุ่ม ความเป็นตนเองและการตัดสินใจ การสร้างคำสั่ง การพัฒนาในการควบคุมตนเอง การสรุปความคิดจากประสบการณ์ การใช้ความคิสร้างสรรค์อย่างจินตนาการ การทำงานอย่างตั้งใจ การทำซ้ำ ความมุ่งมั่นและความมานะพยายามที่ดีเยี่ยม
 • กระบวนการการเรียนรู้ มี 3 ระดับในการเรียนรู้
  • (ระดับแรก) การแนะนำแบบความคิดโดยผ่านการบรรยาย บทเรียน การอ่านหนังสือ และอื่นๆ
  • (ระดับสอง) การดำเนินการกระบวนการข้อมูล การพัฒนาความเข้าใจความคิดผ่านชิ้นงาน การทดลอง และการสร้างสรรค์
  • (ระดับสาม) "การรับรู้" กระบวนการความเข้าใจ การสาทิตโดยใช้คสามสามารถในการผ่านข้อสอบอย่างมั่นใจ การช่วยเหลือกันและกันโดยการสอน หรือการแสดงออกอย่างสบาย
 • การเตรียมโดยอ้อม ลำดับการเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบความคิดเป็นการวิเคราะห์โดยผู้ใหญ่และส่งมอบให้กับนักศึกษาตามระบบ นักศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆในแบบการเตรียมโดยอ้อมมาตลอดและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆ เราสร้างการเรียนรู้ให้เป็นการค้นพบที่สนุกสนานแทนที่การเรียนรู้ที่น่าเบื่อหน่าย
 • การเตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่นักศึกษาเรียนรู้การได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆแทนที่จะได้รับข้อมูลนั้นๆโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนที่ต้องเตรียมและพัฒนาปรัปรุงสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงกับนักศึกษาผ่านบทเรียนในการไตร่ตรองอย่างมาก และเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
 • การสังเกต การสังเกตการตามหลักวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาของนักศึกษาเป็นการบันทึกที่สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องโดยอาจารย์ผู้สอน การสังเกตต่างๆนั้นเป็นระดับในการใส่ใจนักศึกษาแต่ละคน การแนะนำและความชำนาญในปัจจัยต่างๆ การพัฒนาด้านสังคม ทางด้านสุขภาพกาย และอื่นๆ
 • ศูนย์การทำงาน เรามีสิ่งแวดล้อมแบบเตรียมการให้ตามแต่ละพื้นที่ นักศึกษาเคลื่อนไหวอย่างอิสระรอบห้องและใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนได้อย่างไร้ขีดจำกัด

2) การศึกษาที่ได้มาตราฐานสูง

กลุ่มมอนเตสซอรีเป็นผู้นำในการจัดการการศึกษาที่เป็นอิสระในเมืองเลสเตอร์ มอบความเอาใจใส่ให้กับนํกศึกษาตั้งแต่เกิดจนถึงเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โรงเรียนคงมาตราฐานสูงจาก คระอาจารย์ผู้สอน ผู้ดูแล ผู้ช่วยและจากนักศึกษาเอง

3) ความสำเร็จของสถาบัน

โรงเรียนได้รับผลประสบความสำเร็จทั้งในด้านตัวโรงเรียนเองและในด้านวิชาการจากทั้งนักศึกษาระดับเยาวชนและนักศึกษารุ่นหนุ่มสาว ส่วนมากนักศึกษาประสบความสำเร็จในช่วงอายุเยาว์วัย

นักศึกษาทุกคนได้รับการปฏิบัติที่ให้ความสำคัญอย่างครบถ้วนและโรงเรียนยังมอบแผนเส้นทางการศึกษาให้กับนักศึกษา อีกทั้งการปลูกฝังความมุ่งมั่นในระบบด้านวิชาการ

สมัครเรียนต่ออังกฤษ

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เรียนต่ออังกฤษ หรือ UK เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute