สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1829
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1829
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง

ข้อมูลทั่วไป

ลิงค์ของ King's College London

ลิงค์ของ King's College London http://www.kcl.ac.uk/

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน

มหาวิทยลัยคิงส์ คอลเลจ ลอนดอนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ: มหาวิทยาลัยผู้นำด้านการวิจัย มีหลากหลายคณะ วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางลอนดอน มีนักศึกษาทั้งหมด 19,700 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีถึง 6,200 คน ได้รับการจัดอันดับที่ 25 ของโลก วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเพาะบ่มปัญญาอย่างเข้มข้น ด้วยการต้อนรับและความใส่ใจตามวิธีที่ปฎิบัติสืบทอดกันมา มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำหลักในหลายๆด้านที่สร้างสรรค์ชีวิตยุคใหม่ ได้แก่ การค้นพบโครงสร้างดีเอ็นเอ และในขณะนี้ เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของแพทย์ ทันตแพทย์และผู้เชียวชาญด้านสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และยังมีศูนย์สภาวิจัยทางการแพทย์ถึง 5 แห่งด้วย (Medical Research Council centres)

ใจกลางลอนดอน

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอนและมีจุดเด่นด้านกฎหมาย มนุษยศาสตร์ และสังคมวิทยา ที่ทำให้มีบทบาทหลักในการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ วัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน รวมทั้งการพัฒนานโยบายรัฐในระดับชาติด้วย มีการเปิดสอนหลายวิชาอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาขาที่โดดเด่น ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นโยบายสาธารณสุขและการแพทย์มนุษยศาสตร์ โรงเรียนทั้ง 9 ของคิงส์ คอลเลจ ประกอบด้วย ชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันทันตแพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย แพทยศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันจิตเวช และสังคมวิทยาและนโยบายรัฐ

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham