King's College London (ELC)

สถานที่ตั้งLondon, England
ก่อตั้ง1829
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1829
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง

King's College London (ELC)ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน

มหาวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ลอนดอนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ: มหาวิทยาลัยผู้นำด้านการวิจัย มีหลากหลายคณะ วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางลอนดอน มีนักศึกษาทั้งหมด 19,700 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีถึง 6,200 คน ได้รับการจัดอันดับที่ 25 ของโลก วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเพาะบ่มปัญญาอย่างเข้มข้น ด้วยการต้อนรับและความใส่ใจตามวิธีที่ปฎิบัติสืบทอดกันมา มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำหลักในหลายๆด้านที่สร้างสรรค์ชีวิตยุคใหม่ ได้แก่ การค้นพบโครงสร้างดีเอ็นเอ และในขณะนี้ เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของแพทย์ ทันตแพทย์และผู้เชียวชาญด้านสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และยังมีศูนย์สภาวิจัยทางการแพทย์ถึง 5 แห่งด้วย (Medical Research Council centres) สามารถเข้าเว็ปไซต์ของ King's College London ได้ที่นี่

ใจกลางลอนดอน

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอนและมีจุดเด่นด้านกฎหมาย มนุษยศาสตร์ และสังคมวิทยา ที่ทำให้มีบทบาทหลักในการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ วัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน รวมทั้งการพัฒนานโยบายรัฐในระดับชาติด้วย มีการเปิดสอนหลายวิชาอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาขาที่โดดเด่น ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นโยบายสาธารณสุขและการแพทย์มนุษยศาสตร์ โรงเรียนทั้ง 9 ของคิงส์ คอลเลจ ประกอบด้วย ชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันทันตแพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย แพทยศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันจิตเวช และสังคมวิทยาและนโยบายรัฐ

สมัครเรียนต่ออังกฤษ

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เรียนต่ออังกฤษ หรือ UK เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute