University of St Andrews ELC

สถานที่ตั้งSt Andrews, Scotland
ก่อตั้ง1990
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง หลักสูตรปูพื้นฐานก่อนเข้าระดับมหาวิทยาลัย | หลักสูตรภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนอายุ 16-18 ปี | หลักสูตรการศึกษาในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL) | หลักสูตรเตรียมความพร้อม Pre-sessional
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง St Andrews, Scotland
ก่อตั้ง 1990
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง หลักสูตรปูพื้นฐานก่อนเข้าระดับมหาวิทยาลัย | หลักสูตรภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนอายุ 16-18 ปี | หลักสูตรการศึกษาในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL) | หลักสูตรเตรียมความพร้อม Pre-sessional

University of St Andrews ELCข้อมูลทั่วไป

ศูนย์สอนภาษาระดับนานาชาติ (International Education Institute) ที่ University of St Andrews ได้รับการจัดอันดับว่ามีหลักสูตรคอร์สเรียนที่มีคุณภาพหลากหลายหลักสูตร : หลักสูตรปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย , หลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนนานาชาติ , หลักสูตรการศึกษาในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL) และหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pre-sessional ด้วยเช่นกัน

หลักสูตรปูพื้นฐานก่อนเข้าระดับมหาวิทยาลัย

ศูนย์สอนภาษาระดับนานาชาติที่ University of St Andrews เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานและหลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีทั้งภาคเรียนเดือนกันยายนและมกราคม

หลักสูตร-สาขาวิชาโปรแกรม Foundation :

 • การจัดการธุรกิจ - เศรษฐศาสตร์และการเงิน (Business – Management, Economics & Finance)
 • สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences & Humanities)
 • วิทยาศาสตร์ (Science)
 • เตรียมความพร้อมก่อนเรียนการแพทย์ (Pathway to Medicine)
 • แพทยศาสตร์ (Medicine)

ในโปรแกรมเหล่านี้การเรียนการสอนครอบคลุมถึงวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ , เนื้อหาเฉพาะเรื่อง , และจัดปฐมนิเทศเพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้พร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในระดับปริญญาตรีที่ St Andrews หรือมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

หลักสูตรภาคฤดูร้อน หรือ Summer Academic Experience Courses (SAEC) เรียนรู้และใช้ช่วงเวลาที่พิเศษกับหลักสูตรภาคฤดูร้อน ที่ดำเนินการเรียนการสอนแบบ Scottish academic โดยคณาจารย์ปัจจุบัน นักเรียนจะได้รับการศึกษาวิชาทางวิชาการที่เลือก ในขณะเดียวกันยังได้พัฒนางานวิจัยทางวิชาการและทักษะการเขียน นักเรียนภาคฤดูร้อนจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับดีเยี่ยมที่สุดของเรา : นักเรียนจะได้รับบัตรประจำตัวของตัวเอง , เข้าพักอยู่ในมหาวิทยาลัย และได้รับการสอนจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ :

หลักสูตรการศึกษาในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL)

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) โดดเด่นด้วยการเรียนการสอนที่เข้มข้น เจาะลึกเรื่องเฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่สนใจและมีความต้องการเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยที่ University of St Andrews นำเสนอโปรแกรมที่หลากหลาย มีทั้งการเรียนการเรียนในวิทยาเขตและนอกวิทยาเขต เรียนแบบเต็มเวลา-นอกเวลา และเต็มหลักสูตรหรือเฉพาะวิชา ในการเรียน TESOL ที่ University of St Andrews คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และมีภูมิหลังการสอนที่หลากหลาย

หลักสูตรเตรียมความพร้อม Pre-sessional

ศูนย์สอนภาษาระดับนานาชาติที่ University of St Andrews เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Pre-sessional) 2 หลักสูตร สำหรับนักเรียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติมและสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย:

 • ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ (10-week course) , สำหรับผู้ที่ต้องการข้อเสนอตามเงื่อนไขทั้งหมด
 • ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ (4-week course) , สำหรับผู้ที่ต้องการข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข

หลักสูตร Pre-sessional เปิดสอนในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน และใช้เวลาเรียนประมาณ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในวันจันทร์-วันศุกร์ นักเรียนจะได้รับการปฐมนิเทศที่ยอดเยี่ยม จากหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาหลายด้าน เช่น:

 • ความรู้ทางภาษาและความรู้ทางวิชาการ
 • คุณลักษณะของการไตร่ตรอง ความมั่นใจและความสมบูรณ์ทางวิชาการ
 • ทักษะการวิเคราะห์ที่สำคัญและความสามารถในการรวมแหล่งที่มาและหลักฐานในงานวิชาการ
 • ความรู้เกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการและระเบียบวินัยที่เฉพาะเจาะจง
 • ความคุ้นเคยกับบริการของสถาบันกระบวนการและรูปแบบของการประเมิน

สมัครเรียนต่ออังกฤษ

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เรียนต่ออังกฤษ หรือ UK เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute