University of Cumbria

Rank 114
สถานที่ตั้ง Carlisle, England
ก่อตั้ง 2007
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Paramedical Science
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,500-15,500
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Carlisle, England
ก่อตั้ง 2007
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Paramedical Science
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,500-15,500

ข้อมูลทั่วไป

The University of Cumbria ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2007 จากการรวมกันของ St Martin's College และ Cumbria Institute of the Arts และ the Cumbria Campuses ของ the University of Central Lanchashire มีแคมปัสอยู่ที่ Carlisle, Newton Rigg, Penrith, Ambleside และ Lancaster อีกทั้งยังมีศูนย์ทีมงานคณาจารย์เฉพาะทางที่ลอนดอนด้วยเช่นกัน มหาวิทยาลัยยังคงมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับ FE College ทั้ง 4 ที่ใน Cumbria คือ Lakes College, Furness College, Carlisle College และ Kendal College ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาจากที่นี่สามารถที่จะสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ทั่วสหราชอาณาจักร 

มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนคุณภาพ และบรรยากาศทางการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถได้รับประสบการณ์ทั้งที่เป็นวิชาการ และประสบการณ์ส่วนตัวได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงาน ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด ทั้งกับคณาจารย์, เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และตัวแทนมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค เพื่อทำการค้นคว้าหาข้อมูลในการสนับสนุนทุนการศึกษา และส่งต่อประสบการณ์อันล้ำค่าทางวิชาการ รวมถึงสังคม และวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างถูกทิศทางสำหรับนักศึกษาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความนักศึกษาในทุกหลักสูตร และสาขาวิชา ทั้งยังมีความมั่นใจว่านักศึกษาที่จบการศึกษา และเตรียมที่จะก้าวสู่ชีวิตการทำงานจะสามารถนำประสบการณ์ในทุกด้านที่ได้จากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อันคุ้มค่าแบบภาพรวมอย่างยั่งยืนต่อไป

Cumbria London Campus

แม้ว่ามหาวิทยาลัย Cumbria จะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษ แต่ก็มีการฝึกอบรมครูที่โดดเด่นและคุณสมบัติด้านการรักษาพยาบาลระดับมืออาชีพในลอนดอน

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

The University of Cumbria ได้มีการจัดคอร์สภาษาอังกฤษในทุกระดับ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มากด้วยประสบการณ์ทางการสอน เพื่อคอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำนักศึกษาต่างชาติถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกทักษะ รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในขณะที่ศึกษาอยู่ที่นี่ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีบริการ รับ-ส่ง จากสนามบินของเมือง Manchester และ Newcastle สำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย 

การจัดอันดับ

 • อันดับที่  114    โดย  the Times University Guide ประจำปี 2021
 • อันดับที่   98     โดย  the Guardian University Guide  ประจำปี 2021

ที่พัก

ในปีแรกของนักศึกษานั้น ทางมหาวิทยาลัยแนะนำให้ใช้บริการที่พักที่จัดการโดยมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดบริการห้องพักไว้กว่า 1,100 ห้อง จากทั้ง 4 แคมปัส มีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่คอยให้บริการตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ ซึ่งสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนของทุกปี นับจากมีการเริ่มเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในปีการศึกษานั้นๆ นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบ internet ได้จากห้องพัก โดยห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องเดี่ยวซึ่งมีห้องน้ำในตัว จะมีเพียงบางส่วนที่เป็นห้องพักคู่ และใช้ห้องครัว, ห้องนั่งเล่น และห้องน้ำกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน 

ทำเลที่ตั้ง

The University of Cumbria มีทั้งหมด 4 แคมปัส คือ Carlisle, Penrith, Ambleside และ Lancaster ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ง่ายต่อการเดินทางมาจาก London และ Edinburgh ทางรถยนต์โดยใช้เส้น A1

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham