Dublin City University

สถานที่ตั้ง Dublin, Ireland
ก่อตั้ง 1975
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,400-10,600
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Dublin, Ireland
ก่อตั้ง 1975
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,400-10,600

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยดับลินเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ มีพื้นที่ 85 เอเคอร์ อยู่ห่างจากทางเหนือของแม่น้ำลิฟฟีย์ บริเวณเดียวกับศูนย์กลางเมือง 3 ไมล์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถเพียง 15 นาทีจากสนามบินดับลิน การนั่งรถบัสเข้าเมืองใช้เวลาเพียง 10 นาที นักเรียน นักศึกษาของดีซียูมี 2 สิ่งที่ดีที่สุดในโลก ; กำไรด้านสังคมและวัฒนธรรมของชีวิตในเมือง แต่มีความปลอดภัย และมีชีวิตชีวาจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งสร้างขยายเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน

Dublin City University ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการเติมเต็มความต้องการของคนในชาติให้ได้รับการฝึกอบรมทักษะสำหรับการทำงานในระดับสูงด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์และอิเลคทรอนิคส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและภาษา และเป็นตัวแทนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษากลุ่มแรกเริ่มเรียนเมื่อปี 1980 และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้านการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเมื่อปี 1989 และเป็นที่รู้จักในฐานะ “มหาวิทยาลัยที่หลุดจากกรอบเดิม” โดยได้ออกนอกกรอบของวิธีปฎิบัติเดิมๆและเสนอแนวคิดใหม่มากมายซึ่งมีผลต่อระบบการศึกษาของชาวไอริช ดีซียูเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไอร์แลนด์ที่นำเสนอการเรียนควบคู่การฝึกงาน (INTRA) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทักษะวิชาการเพื่อฝึกปฎิบัติในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง หลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกที่เรียนแบบสหวิทยาการ ยกตัวอย่าง เช่น นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์จะเรียนหลักสูตรธุรกิจควบคู่ด้วย นักศึกษาภาควิชาธุรกิจเรียนหลักสูตรภาษาควบคู่ด้วย นักศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์เรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ควบคู่ด้วย นักเรียน นักศึกษาของดีซียูหลายคนเรียนที่มหาวิทยาลัยในสเปน ฝรั่งเศส เยอรมันและออสเตรียเพราะเป็นส่วนหนี่งของหลักสูตรนี้ โดยการสนับสนุนของโครงการแลกเปลี่ยนอีราสมาส

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham