Dublin City University

สถานที่ตั้ง Dublin, Ireland
ก่อตั้ง 1975
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,400-10,600
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Dublin, Ireland
ก่อตั้ง 1975
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,400-10,600

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยดับลินเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ มีพื้นที่ 85 เอเคอร์ อยู่ห่างจากทางเหนือของแม่น้ำลิฟฟีย์ บริเวณเดียวกับศูนย์กลางเมือง 3 ไมล์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถเพียง 15 นาทีจากสนามบินดับลิน การนั่งรถบัสเข้าเมืองใช้เวลาเพียง 10 นาที นักเรียน นักศึกษาของดีซียูมี 2 สิ่งที่ดีที่สุดในโลก ; กำไรด้านสังคมและวัฒนธรรมของชีวิตในเมือง แต่มีความปลอดภัย และมีชีวิตชีวาจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งสร้างขยายเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน

Dublin City University ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการเติมเต็มความต้องการของคนในชาติให้ได้รับการฝึกอบรมทักษะสำหรับการทำงานในระดับสูงด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์และอิเลคทรอนิคส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและภาษา และเป็นตัวแทนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษากลุ่มแรกเริ่มเรียนเมื่อปี 1980 และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้านการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเมื่อปี 1989 และเป็นที่รู้จักในฐานะ “มหาวิทยาลัยที่หลุดจากกรอบเดิม” โดยได้ออกนอกกรอบของวิธีปฎิบัติเดิมๆและเสนอแนวคิดใหม่มากมายซึ่งมีผลต่อระบบการศึกษาของชาวไอริช ดีซียูเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไอร์แลนด์ที่นำเสนอการเรียนควบคู่การฝึกงาน (INTRA) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทักษะวิชาการเพื่อฝึกปฎิบัติในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง หลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกที่เรียนแบบสหวิทยาการ ยกตัวอย่าง เช่น นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์จะเรียนหลักสูตรธุรกิจควบคู่ด้วย นักศึกษาภาควิชาธุรกิจเรียนหลักสูตรภาษาควบคู่ด้วย นักศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์เรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ควบคู่ด้วย นักเรียน นักศึกษาของดีซียูหลายคนเรียนที่มหาวิทยาลัยในสเปน ฝรั่งเศส เยอรมันและออสเตรียเพราะเป็นส่วนหนี่งของหลักสูตรนี้ โดยการสนับสนุนของโครงการแลกเปลี่ยนอีราสมาส

พี่ Counsellor ติดต่อและให้ความช่วยเหลือได้ทุกๆ วันและช่วยจัดการส่งใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จนได้รับ unconditional offer. รู้สึกดีใจมากที่ SI-UK ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี. จะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นรางวัลให้พี่ๆ และทีมงาน

Apasra Tarnpanich Fashion at University of Brighton

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen