The London Institute of Banking & Finance
The London Institute of Banking & Finance

location

The London Institute of Banking & Finance Location

London

The London Institute of Banking & Finance

location

Img

London

เก็บไว้ในรายการโปรด

ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1879
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง การธนาคาร (Banking) การเงิน (Finance)
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1879
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง การธนาคาร (Banking) การเงิน (Finance)

ข้อมูลทั่วไป

มากกว่าปริญญาบัตร คือการได้เป็นนักศึกษาในรั้วของ London Institute of Banking & Finance ที่นี่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้รับประสบการณ์จากการได้สัมผัสกับองค์กรและธุรกิจบริการทางการเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมระหว่างประเทศที่มีสมาชิกมากกว่า 24,000 คน

London Institute of Banking & Finance มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหานครที่มีชีวิตชีวาและหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนามุมมองระดับโลก และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งจะมีค่าสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

LIBF มีการให้การสนับสนุนมากมายผ่านทาง Student Centre ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต นักศึกษาสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ ปัญหาด้านวิชาการ คำแนะนำด้านอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา มีอาจารย์ผู้สอนที่คอยให้คำแนะนำและการทบทวนบทเรียนส่วนตัว และสามารถให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในทุกแง่มุมของการศึกษา

London Institute of Banking & Finance ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงแพลตฟอร์ม e-Mentoring พร้อมที่ปรึกษาหรือ Future Self Mentors ที่สามารถสนับสนุนนักศึกษาเป็นรายบุคคลด้วยทักษะการเรียน การสร้างแรงจูงใจ และการจัดการเวลา โดยที่ปรึกษาทุกท่านล้วนทำงานในแวดวงการเงินทั้งสิ้น

ทำเลที่ตั้ง

LIBF ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอนุเสาวรีย์ในใจกลางย่านการเงินของกรุงลอนดอน Lovat Lane เป็นย่านที่เต็มไปด้วยสถาบันการเงินการธนาคารชั้นนำมากมาย ที่ตั้งของ London Institute of Banking & Finance อยู่ในบรรยากาศที่เป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งทักษะทางวิชาชีพและวิชาชีวิตที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็เพลิดเพลินไปกับการเข้าถึงวัฒนธรรมและความบันเทิงที่มีอยู่อย่างมากมาย

LIBF มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมโดยเฉพาะในอาคารที่แยกต่างหากออกจากอาคารเรียน ที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการบรรยาย และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในแวดงการเงินการธนาคาร

สนใจเรียนต่อที่นี่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University