The London Institute of Banking & Finance

สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1879
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง การธนาคาร (Banking) การเงิน (Finance)
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1879
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง การธนาคาร (Banking) การเงิน (Finance)

ข้อมูลทั่วไป

มากกว่าปริญญาบัตร คือการได้เป็นนักศึกษาในรั้วของ London Institute of Banking & Finance ที่นี่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้รับประสบการณ์จากการได้สัมผัสกับองค์กรและธุรกิจบริการทางการเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมระหว่างประเทศที่มีสมาชิกมากกว่า 24,000 คน

London Institute of Banking & Finance มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหานครที่มีชีวิตชีวาและหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนามุมมองระดับโลก และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งจะมีค่าสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

LIBF มีการให้การสนับสนุนมากมายผ่านทาง Student Centre ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต นักศึกษาสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ ปัญหาด้านวิชาการ คำแนะนำด้านอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา มีอาจารย์ผู้สอนที่คอยให้คำแนะนำและการทบทวนบทเรียนส่วนตัว และสามารถให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในทุกแง่มุมของการศึกษา

London Institute of Banking & Finance ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงแพลตฟอร์ม e-Mentoring พร้อมที่ปรึกษาหรือ Future Self Mentors ที่สามารถสนับสนุนนักศึกษาเป็นรายบุคคลด้วยทักษะการเรียน การสร้างแรงจูงใจ และการจัดการเวลา โดยที่ปรึกษาทุกท่านล้วนทำงานในแวดวงการเงินทั้งสิ้น

ทำเลที่ตั้ง

LIBF ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอนุเสาวรีย์ในใจกลางย่านการเงินของกรุงลอนดอน Lovat Lane เป็นย่านที่เต็มไปด้วยสถาบันการเงินการธนาคารชั้นนำมากมาย ที่ตั้งของ London Institute of Banking & Finance อยู่ในบรรยากาศที่เป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งทักษะทางวิชาชีพและวิชาชีวิตที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็เพลิดเพลินไปกับการเข้าถึงวัฒนธรรมและความบันเทิงที่มีอยู่อย่างมากมาย

LIBF มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมโดยเฉพาะในอาคารที่แยกต่างหากออกจากอาคารเรียน ที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการบรรยาย และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในแวดงการเงินการธนาคาร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham