Queen's University, Belfast

Rank 31
สถานที่ตั้ง Belfast, United Kingdom
ก่อตั้ง 1845
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Medicine, Business, English
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £17,400-21,400
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Belfast, United Kingdom
ก่อตั้ง 1845
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Medicine, Business, English
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £17,400-21,400

ข้อมูลทั่วไป

Queen's University Belfast เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกลุ่ม Russell Group (กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยของสหราชอาณาจักร) ตั้งอยู่ในเบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร Queen's University Belfast ได้รับอนุญาตในปี 1845 ได้รับวิทยฐานะมหาวิทยาลัยในปี 1908 ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนกว่า 24,000 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก และมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 23 จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดย Times Higher Education

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Queen's Anniversary ถึง 5 ครั้ง และยังเป็นสถาบันการศึกษาที่บัณฑิตผู้หญิงได้รับการจ้างงานในอัตราสูง โดยอยู่ในอันดับท็อป 50 ของสหราชอาณาจักรและเป็นสถาบันที่มีนักศึกษาหญิงที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวรรมศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร

Queen’s University Belfast มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับอัตราการได้งานของบัณฑิต ยังมีหลักสูตรการเรียนแบบ Degree Plus ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ กิจกรรมและประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษาโดยรวมอยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตร มีเวิร์คช็อปในการฝึกอาชีพกับนายจ้างและศิษย์เก่า นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีความภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาทุน American Fullbright อีกด้วย

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยมีทีม International Student Support ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คอยให้ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังมีกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รวมไปถึงกิจกรรม meet and greet ที่ Belfast International Airport และ George Best City Airport สำหรับการปฐมนิเทศนั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะทางการเรียน การปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมของเมืองเบลฟาสต์อีกทั้งยังมีชมรมนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยและชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่ร่วมมือกับ INTO ด้วย

การจัดอันดับ

 • อันดับที่   31  โดย  Times University Guide 2021
 • อันดับที่   46  โดย  Guardian University Guide 2021
 • อันดับที่ 209  โดย  QS World University Rankings 2021

Times และ Sunday Times University Guide ยังได้จัดอันดับให้ Queen’s University Belfast อยู่ในอันดับที่ 15 ทางด้านภาพรวมจากประสบการณ์นักศึกษา อันดับที่ 14 ทางด้านงานวิจัย และอันดับที่ 28 ทางด้านอัตราบัณฑิตได้รับการจ้างงาน นอกจากนั้น Research Excellence Framework ประจำปี 2014 ยังประเมินให้ 75% ของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความชั้นนำระดับโลกและมีความยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ โดยมี 14 สาขาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในงานวิจัยระดับท็อป 20 ของสหราชอาณาจักร

ที่พัก

มหาวิทยาลัยให้การการันตีทีพักสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยมีที่พักหลายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และยังจัดหอพักที่หมู่บ้านนักศึกษาชื่อ Elms Village บริเวณทิศใต้ของวิทยาเขตและมีที่พักชื่อ Willow Walk อยู่ในเขต South Belfast รวมถึง College Gardens และ Mount Charles อีกด้วย

ทำเลที่ตั้ง

Queen's University ตั้งอยู่ในเมืองเบสฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ เมืองเบลฟาสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามเหมาะแก่การอยู่อาศัย โดยเมืองมีประชากรประมาณห้าแสนคน หรือ 1/3 ของประเทศไอร์แลนด์เหนือ 

การเดินทางไปกรุงเบสฟาสมีความสะดวกมาก โดยการใช้บริการทางเครื่องบิน และใช้สนามบิน 2 สนามบิน ได้แก่ สนามบิน George Best Belfast City และ สนามบินนานาชาติ Belfast International โดยมากนักศึกษานานาชาติเดินทางมากรุงเบลฟาสจากสนามบินของกรุงลอนดอน 5 แห่ง ซึ่งมีเที่ยวบินมากกว่า 35 เที่ยวบินมายังกรุงเบลฟาสต่อวัน การเดินทางมากรุงเบลฟาสใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

 • Liam Neeson (นักแสดง)
 • John Stuart Bell (นักฟิสิกส์)
 • Mary McAleese (President of Ireland)
 • Brian Kerr, Baron Kerr (ผู้พิพากษาศาลฎีกา UK)

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham