Ravensbourne
Ravensbourne

Rank

Ravensbourne Ranking

131

location

Ravensbourne Location

London

Ravensbourne

Rank

University Ranking

131

location

Img

London

เก็บไว้ในรายการโปรด

ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1959
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Digital Media, Design
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £13,500-15,000
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1959
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง

Digital Media, Design

ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £13,500-15,000

ข้อมูลทั่วไป

Ravensbourne เป็นเลิศทางด้านความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอลผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ ดำเนินการโดยการการันตีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมและได้รับการสนุนทางด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ผลิตบัณฑิตจบใหม่ที่มีคุณภาพป้อนสู่บริษัทต่าง ๆ มากมาย โดยมีการยอดนักศึกษาจบใหม่ที่ได้งานหลังจากจบการศึกษาเป็นจำนวนมากในวงการธุรกิจ ปัจจุบัน Ravensbourne เป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า 100 ธุรกิจ พร้อม ๆ กับชมรมนักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลทางด้านการสื่อสารที่ร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาและบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ Ravensbourne คือมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในทางนวัตกรรมดิจิตอลมีเดียและดีไซน์ มีชมรมนักศึกษาประมาณ 1,900 คน ที่ศึกษาทางด้านมีเดียและดีไซน์ตั้งแต่ระดับหลักสูตร พรีดีกรี ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จนไปสู่ระดับการศึกษาต่อแบบมืออาชีพในหลักสูตรการเรียนระยะสั้น

สนใจเรียนต่อที่นี่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University