Richmond University
Richmond University

location

Richmond University Location

London

Richmond University

location

Img

London

เก็บไว้ในรายการโปรด

ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1972
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts), การบริหารธุรกิจ (Business), ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1972
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง

ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts), การบริหารธุรกิจ (Business), ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

ข้อมูลทั่วไป

Richmond University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนอันเปี่ยมเอกลักษณ์ ซึ่งให้การศึกษาด้านศิลปศาสตร์แบบอเมริกัน โดยเพิ่งมีการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของมหาวิทยาลัยไป เมื่อไม่น่านมานี้ Richmond เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในสหราชอาณาจักร’ที่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในสองระบบ (สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,800 คนจากเกือบ 100 ประเทศ

Richmond University มอบประสบการณ์การเรียนในชั้นเรียนขนาดย่อม โดยมีจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยไม่เกิน 20 คน ทั้งนี้ Richmond ให้ความสำคัญกับการจ้างงานหลังเรียนจบของบัณฑิต โดยเสนอการพัฒนาส่วนบุคคล เช่น personal development seminars การฝึกประสบการณ์การทำงาน การเป็นอาสาสมัครการฝึกงานระหว่างประเทศ และการศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีการรับประกันในต่างประเทศ เป็นต้น

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Richmond มี Department of Student Affairs หรือสำนักงานกิจการนักศึกษา ที่คอยช่วยดูแลสอดส่องในด้านสวัสดิการ สุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยให้ความดูแลทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัว การให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของที่พัก วีซ่า การจัดการทางด้านการเงินและค่าใช้จ่าย การเข้าสังคม ชมรม และการออกทริปทัศนศึกษานอกหลักสูตร เป็นอาทิ

ในช่วงสัปดาห์แรกๆ Student Affairs จะช่วยให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวิทยาเขตและในสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องของการลงทะเบียนการใช้บริการด้านการแพทย์ การเปิดบัญชีธนาคาร การสัมมนาการศึกษาและการจัดกิจกรรมทางสังคม

ที่พัก

สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่ใน the Richmond Hill Campus สามารถเลือกที่พักได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ห้องรวมแบบอเมริกันสไตล์ดั้งเดิม หรือจะห้องเดี่ยวอันเป็นส่วนตัวและสะดวกสบาย โดยที่พักนักศึกษาเหล่านี้ ตั้งอยู่ในอาคารหลักที่สวยงาม และอยู่ในกลุ่มอาคารโดยรอบของ the Richmond Hill campus.

ด้านนักศึกษาที่เลือกพักที่ the Kensington Campus จะมีหอพักให้เลือกทั้งหมด 4 บ้านด้วยกัน โดยอยู่ในอาณาบริเวณที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการเดินไปยังอาคารเรียนหลัก โดยมี Atlantic house ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุด IT Labs และโรงอาหาร เป็นหอกลางของวิทยาเขต Kensington

ทำเลที่ตั้ง

Richmond ประกอบด้วยสองวิทยาเขต ตั้งอยู่ในสองย่านที่เป็นทำเลทองของลอนดอน นักศึกษาในช่วงชั้นปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และระดับปูพื้นฐาน (foundation) จะอยู่ที่วิทยาเขตริชมอนด์เป็นหลัก ริชมอนด์เป็นพื้นที่ซึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อน เคยเป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความนิยมสำหรับพระราชวงศ์ มหาเศรษฐี และบุคคลที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 20 นาที โดยรถไฟใต้ดิน

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สาม สี่ และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะศึกษาอยู่ที่วิทยาเขตเคนซิงตัน ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางกรุงลอนดอน วิทยาเขตอยู่ใกล้กับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อนที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองหลวง สถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และย่านการเงินการลงทุนของมหานครลอนดอน

You might also be interested in...

Richmond University London มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 25 ทุน

Richmond, The American International University in London ร่วมกับองค์กรพันธมิตรอย่างมูลนิธิ the Sir Cyril Taylor Foundation มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท… Read more

Richmond University มอบทุนส่วนลด ป.โท 25 ทุน สำหรับผู้สมัครเรียนรอบ September 2019 และ January 2020

Richmond University, The American International University in London ประกาศมอบทุนส่วนลดการศึกษา ตั้งแต 10 % ไปจนถึงทุนเต็มจำนวน รวมทั้งสิ้น 25 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี… Read more

สนใจเรียนต่อที่นี่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University