Royal Agricultural University

Rank 116
สถานที่ตั้ง Cirencester, England
ก่อตั้ง 1845
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Agriculture, Business, Equine
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,000-15,000
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Cirencester, England
ก่อตั้ง 1845
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Agriculture, Business, Equine
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £10,000-15,000

ข้อมูลทั่วไป

Royal Agricultural University เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดทางด้านเกษตรกรรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และหลักสูตร Foundation ทางด้านเกษตรศาสตร์ (agriculture) ธุรกิจ (business) ศาสตร์การเรียนรู้เกี่ยวกับม้า (equine) และการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน (real estate & land management)

Royal Agricultural University เป็นผู้นำทางด้านการเรียนรู้ทางเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1845 ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 1,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเป็นเครือข่ายพันธมิตรกัน อีกทั้งมีการจัดการฝึกงานแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงมอบโอกาสในการทำงานให้กับนักศึกษาทุกคน

RAU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้คะแนนมากถึง 79.3% ทางด้านการเรียนการสอน และได้คะแนน 85.6% จาการสำรวจทางด้านประสบการณ์การเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายลงคะแนนให้มากถึง 97.5% จากการสำรวจของ National Student Survey ประจำปี 2015

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรปฐมนิเทศพิเศษแก่นักศึกษาใหม่จากนานาชาติ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 • การวางแผนและการบริหารเวลาเรียน
 • การฟังและการจดบันทึกการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสรุปย่อบทเรียน
 • การวางแผนโครงสร้างการทำรายงาน
 • การจัดการความขัดแย้ง
 • การสืบค้นในการทำงานวิจัย
 • การทำหนังสืออ้างอิงและบรรณานุกรม
 • การนำเสนอผลงานและสัมมนา

การจัดอันดับ

 • อันดับที่ 73 โดย Times University Guide ประจำปี 2021

ซึ่งหลังจากที่ได้รับการจัดอันดับครั้งแรกจาก Times University Guide ในปี 2016 มหาวิทยาลัยได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 4 จาก 12 มหาวิทยาลัยทางตะวันตกเฉียงใต้ และยังได้รับการขนานนามให้เป็น ‘University of the Year ทางด้าน Student Retention’ โดยมีนักศึกษาที่จบการศึกษาในอัตราที่สูงมาก

ที่พัก

นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่ลงทะเบียนเรียนก่อนจะมีสิทธิ์ได้รับการจองที่พักกับมหาวิทยาลัยก่อน

ทำเลที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปรียบดังเป็น มหาวิทยาลัยกลุ่ม Oxbridge ทางชนบท  โดยวิทยาเขตของ RAU นั้น ได้ชื่อว่าตั้งอยู่บริเวณชานเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง Cotsworlds, Cirencester โดยห่างจากกรุงลอนดอนเพียงแค่ 90 นาที โดยรถไฟ

พี่ Counsellor ติดต่อและให้ความช่วยเหลือได้ทุกๆ วันและช่วยจัดการส่งใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จนได้รับ unconditional offer. รู้สึกดีใจมากที่ SI-UK ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี. จะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นรางวัลให้พี่ๆ และทีมงาน

Apasra Tarnpanich Fashion at University of Brighton

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen