University of Sussex Business School

สถานที่ตั้งBrighton, England
ก่อตั้ง1961
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Business
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Brighton, England
ก่อตั้ง 1961
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Business

University of Sussex Business Schoolข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Sussex Business School จะช่วยให้น้อง ๆ  think further หรือมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนั่นเอง เพราะทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะกับนักศึกษาในด้านการจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่าความรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก และทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในอนาคต และสถาบัน
ต่าง ๆ ทั่วโลก เพราะ Sussex Business School เป็นหนึ่งใน 60 อันดับแรกของโลกด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2019)

3 องค์ประกอบที่เป็นหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย Sussex Business School

 • นวัตกรรม (Innovation) : การทำความเข้าใจนวัตกรรมจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการเชิงนวัตกรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้หน่วยวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย (SPRU) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำของโลกในการวิจัยนโยบายด้านนวัตกรรมทั่วไปได้มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดการและพื้นที่สาธารณะ (Management and the public realm) : เตรียมความพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะยุคโลกาวิวัตน์มีส่วนทำให้ด้านการจัดการไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป มีบทบาทที่สำคัญและสามารถปรับใช้ในทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
 • การพัฒนาด้านสังคม (Social Development) : มหาวิทยาลัย Sussex ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกในด้านการพัฒนา (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS 2019) เพราะทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นด้านสังคมเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น รวมถึงคณะเศรษฐศาสตร์ยังมุ่งเน้นไปที่การวิจัยประยุกต์ที่มีอิทธิพลโดยตรง และแจ้งให้องค์กรทั่วโลกมี
  นโยบายที่ไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย 

ทำเลที่ตั้ง

วิทยาเขตที่สวยงามของมหาวิทยาลัย Sussex ตั้งอยู่ใกล้กับ Brighton บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศอังกฤษในเขต East Sussex ห่างเพียงหนึ่งชั่วโมงจากใจกลางกรุงลอนดอนโดยรถไฟ และ 30 นาทีจาก London Gatwick ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินนานาชาติที่สำคัญของสหราชอาณาจักร

ซึ่ง The Business School ตั้งอยู่ใน Jubilee Building และนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งห้องซื้อขายหุ้น (Trading room for stock exchange) ห้องจำลองการซื้อขาย (Trading simulations) ห้องเชิงทดลองด้านการปฏิบัติการ (Behavioural Lab) และห้อง Bloomberg

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen