University of Sussex Business School

สถานที่ตั้งBrighton, England
ก่อตั้ง1961
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Business
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Brighton, England
ก่อตั้ง 1961
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Business

University of Sussex Business Schoolข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Sussex Business School จะช่วยให้น้อง ๆ  think further หรือมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนั่นเอง เพราะทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะกับนักศึกษาในด้านการจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่าความรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก และทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในอนาคต และสถาบัน
ต่าง ๆ ทั่วโลก เพราะ Sussex Business School เป็นหนึ่งใน 60 อันดับแรกของโลกด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2019)

3 องค์ประกอบที่เป็นหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย Sussex Business School

 • นวัตกรรม (Innovation) : การทำความเข้าใจนวัตกรรมจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการเชิงนวัตกรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้หน่วยวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย (SPRU) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำของโลกในการวิจัยนโยบายด้านนวัตกรรมทั่วไปได้มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดการและพื้นที่สาธารณะ (Management and the public realm) : เตรียมความพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะยุคโลกาวิวัตน์มีส่วนทำให้ด้านการจัดการไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป มีบทบาทที่สำคัญและสามารถปรับใช้ในทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
 • การพัฒนาด้านสังคม (Social Development) : มหาวิทยาลัย Sussex ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกในด้านการพัฒนา (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS 2019) เพราะทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นด้านสังคมเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น รวมถึงคณะเศรษฐศาสตร์ยังมุ่งเน้นไปที่การวิจัยประยุกต์ที่มีอิทธิพลโดยตรง และแจ้งให้องค์กรทั่วโลกมี
  นโยบายที่ไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย 

ในส่วนของค่าเทอม University of Sussex Business School สำหรับนักศึกษาต่างชาติจะอยู่ที่ 22,500 ถึง 23,000 ปอนด์ ซึ่งแต่ละสาขาและหลักสูตร ค่าเทอมจะแตกต่างกันออกไป

ทำเลที่ตั้ง

วิทยาเขตที่สวยงามของมหาวิทยาลัย Sussex ตั้งอยู่ใกล้กับ Brighton บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศอังกฤษในเขต East Sussex ห่างเพียงหนึ่งชั่วโมงจากใจกลางกรุงลอนดอนโดยรถไฟ และ 30 นาทีจาก London Gatwick ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินนานาชาติที่สำคัญของสหราชอาณาจักร

ซึ่ง The Business School ตั้งอยู่ใน Jubilee Building และนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งห้องซื้อขายหุ้น (Trading room for stock exchange) ห้องจำลองการซื้อขาย (Trading simulations) ห้องเชิงทดลองด้านการปฏิบัติการ (Behavioural Lab) และห้อง Bloomberg

สมัครเรียนต่ออังกฤษ

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เรียนต่ออังกฤษ หรือ UK เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute