University College Cork

สถานที่ตั้ง Cork, Ireland
ก่อตั้ง 1845
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Arts, English, Social ScienceSI-UK บริการให้คำแนะนำและช่วยคุณสมัครเข้าเรียน University College Cork ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Cork, Ireland
ก่อตั้ง 1845
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Arts, English, Social ScienceSI-UK บริการให้คำแนะนำและช่วยคุณสมัครเข้าเรียน University College Cork ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ข้อมูลทั่วไป

UCC เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมมอบประสบการณ์ด้านการศึกษาระดับโลกให้แก่นักศึกษา ด้วยการเรียนการสอนและงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง  รวมไปถึงการเรียนการสอนที่เข้มข้น และมีความหลากหลาย โดยนักศึกษาจะได้ใช้โอกาสในการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและมีคุณภาพยอดเยี่ยม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham