University for the Creative Arts

Rank 71
สถานที่ตั้ง Various, England
ก่อตั้ง 1866
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Art, Design, Media
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Various, England
ก่อตั้ง 1866
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Art, Design, Media

ข้อมูลทั่วไป

University for the Creative Arts มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 150 ปีในด้านหลักสูตรศิลปศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 5 วิทยาเขตใน South East of England, Canterbury, Epsom, Maidstone และ Rochester โดยนักศึกษาทั้งหมด 6,500 คน เป็นนักศึกษานานาชาติที่มาจาก 70 ประเทศทั่วโลก University for the Creative Arts หรือ UCA มีบรรยากาศการเรียนที่เป็นมิตร มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีระบบการศึกษาที่ส้รางแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทุกคน

สาขาวิชาของที่นี่ประกอบด้วย

 • การโฆษณา และการสร้างแบรนด์
 • อนิเมชัน เกมส์คอมพิวเตอร์ศิลปะดิจิตอล
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน
 • หัตถกรรมงานฝีมือ เครื่องประดับ เซรามิกและแก้ว
 • การออกแบบสำหรับโรงละคร กิจกรรมและการแสดง
 • แฟชั่นและสิ่งทอ
 • ภาพยนตร์และวิดีโอ
 • ศิลปะ
 • ศิลปะทั่วไปและการออกแบบหลักสูตร
 • การออกแบบกราฟิกและภาพประกอบ
 • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • การบริหารจัดการและการตลาด
 • ศิลปะการถ่ายภาพและสื่อ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์สามมิติ

รูปแบบการสอนและการเรียนรู้ในสหราชอาณาจักร เป็นการเรียนรู้ในการรังสรรค์งานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสนับสนุนให้นักศึกษาคิดอย่างสร้างสรรค์โดยวิธีการคิดแบบออกนอกกรอบความคิดแบบเดิม ๆ  

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ทางมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนในระดับสูงสุด ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสได้ปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางด้านภาษากับห้องเรียนพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ เพราะมหาวิทยาลัยมีชั้นเรียนภาษาอังกฤษซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการศึกษาของนักศึกษที่ UCA โดยมีคณะครูอาจารย์ที่มีความชำนาญในด้านการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังจะช่วยให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย

ทางมหาวิทยาลัยมั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ในระหว่างการศึกษา เพราะทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะและค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน

การจัดอันดับ

 • อันดับที่ 42 โดย the Times University Guide ประจำปี 2020
 • อันดับที่ 13 โดย the Guardian University Guide ประจำปี 2020

ที่พัก

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการหอพักนักศึกษา แฟลต และบ้านเช่า ซึ่งหอพักทั้งหมดเป็นห้องเดี่ยวและมีห้องครัวในตัว โดยนักศึกษานานาชาติจะได้รับการการันตีที่พักอย่างแน่นอน

ทำเลที่ตั้ง

University of Creative Arts หรือ UCA มีวิทยาเขตอยู่ที่ Canterbury Maidstone และ Rochester ตั้งอยู่ที่ Kent ซึ่งห่างจากลอนดอนเพียงแค่ 1 ชั่วโมง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนวิทยาเขต Epson และ Farnham ที่ Surrey ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากทางทิศตะวันตกของลอนดอน ทั้งสองแห่งนี้ห่างจากสนามบินเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham