เรียนต่อ Limerick หนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำรุ่นใหม่ของโลก

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen