10 หลักสูตรที่รับนักศึกษาเข้าเรียนมากที่สุดในช่วง UCAS Clearing

นักเรียนของเรา

  • university-college-london
  • University of Birmingham
  • sheffield
  • southampton
  • kings college
  • exeter
  • cardiff
  • loughborough
  • edinburgh
  • bristol
  • lancaster
  • durham
  • bath
  • york
  • sussex
  • nottingham
  • BIMM Institute