กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day: Arts University Bournemouth

1 เมษายน 2558 (พุธ)
10:30 - 12:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Robin Zadara


มหาวิทยาลัย Arts University Bournemouth (AUB) ก่อตั้งในปี 1884 เป็นสถาบันเพียงหนึ่งในสิบห้าแห่งในสหราชอาณาจักรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ศิลปะและการออกแบบ ในปี 2008 The Arts Institute at Bournemouth ได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น University College โดย the Privy Council และเปลี่ยนเป็น Arts University Bournemouth ในเดือนกรกฎาคม ปี 2009

AUB มีอัตราการจ้างงานของนักศึกษาที่จบทางด้านศิลปะการออกแบบอยู่ในระดับที่สูง มาก เนื่องมาจากคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นในด้านการลงมือปฏิบัติจริง มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้งกับองค์กรต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติ ซึ่งได้มีโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งโครงการ study-abroad programmes อีกทั้งศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจำนวนมากก็ได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยอีกด้วย

มหาวิทยาลัย Arts University ได้จัดให้มี workshop ต่างๆ พิพิธภัณฑ์ และหอสมุดที่รวบรวมหนังสือกว่า 50,000 เล่ม และหนังสืออิเลคทรอนิคส์อีกกว่า 45,000 เล่ม รวมทั้งวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ ภายในหอสมุด มีพิพิธภัณฑ์ที่รวมการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติคกว่า 12,000 ชิ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

น้องๆสามารถนำเอกสารมาเพื่อพูดคุยสอบถามหรือวางแผนการศึกษาต่อที่ Art University Bournemouth โดยตรงได้กับทาง SI-UK ในวันที่ 1 เมษายนนี้

เอกสารที่ควรนำมา

 1. Transcript
 2. Resume/ CV
 3. Personal Statement
 4. Reference Letters (ถ้ามี)
 5. IELTS (ถ้ามี)

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Arts University Bournemouth น้องๆสามารถสำรองที่นั่ง เพื่อที่จะพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเป็นการส่วนตัวได้ ที่เว็บไซต์ด้านล่าง แล้วพบกันในวันที่ 1 เมษายน 2558 นี้นะคะ

มหาวิทยาลัย: Arts University Bournemouth

 สถานที่: SI-UK กรุงเทพซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 24 มีนาคม 2558, 10.30 น.

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen
 • BIMM Institute