กิจกรรมล่าสุดของ SI-UK Bangkok

Open Days and Events

กิจกรรมที่ SI-UK

พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ทดสอบและสัมมนา IELTS

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาการสมัครเรียน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาเขียนจดหมายแนะนำตัว

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาก่อนออกเดินทาง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University