SI-UK-Image SI-UK-Image

กิจกรรมที่ SI-UK

Free IELTS Demo Test! 25 May 2016

25 พฤษภาคม 2559 (พุธ)
10:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


FREE IELTS Demo Test จัดขึ้นมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร หรือ ต้องการทราบระดับของ IELTS ของตัวเอง ก่อนลงสนามสอบจริง (สำหรับหลักสูตรโดยทั่วไปจะใช้คะแนนระหว่าง 6.0 ถึง 7.0) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

FREE IELTS Demo Test 

แบบจำลองการทำข้อสอบนี้ ประกอบไปด้วย:
- การสอบเขียน 
- การสอบพูด 
- การสอบฟัง 
- การสอบการอ่าน 

ที่ SI-UK คุณสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิยาลัยใน อังกฤษ เวลส์ ไอแลนด์ หรือ สก็อตแลนด์ ฟรี! เรามีถึง 15 สาขาใน 8 ประเทศ SI-UK ส่งใบสมัครกว่า 20,000 ใบต่อปี ดังนั้นคุณสามารถวางใจกับบริการที่เป็นมืออาชีพของเรา

เรื่อง : IELTS Demo Test (Free)

เวลา : รอบเช้า 10.00-13.00 น.
        รอบบ่าย 14:00-17:00 น. 
เมื่อลงทะเบียนกรุณาระบุช่วงเวลาในการนัดหมาย เช่น รอบเช้า หรือ รอบบ่าย 
          

สถานที่ : SI-UK Bangkok

หมายเหตุ : การทำแบบทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงค่ะ และกรุณามาก่อนเวลาเริ่มการทดสอบประมาณ 15 นาที เพื่อรับฟังคำแนะนำเบื้องต้น (Introduction)

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute