Events

SI-UK Interview Day: Henley Business School 16 March 2018

16 มีนาคม 2561 (ศุกร์)
16:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Roberta Graci


Henley Business School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1945 ซึ่งเป็นสถาบันด้านการสอนทางด้านธุรกิจแห่งแรกในสหราชอาณาจักรและยังเป็นหนึ่งในสถาบันการสอนทางด้านธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดย Financial Times และ The Economist ได้จัดอันดับให้ Henley Business School อยู่ในอันดับรวมท็อป 50 ของโลก และยังเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านชั้นนำทางธุรกิจระดับท็อป 1% ของโลก รวมไปถึงการได้รับการรับรองคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและการผลิตบัณฑิต

โดย Henley Business School เป็นส่วนหนึ่งของ University of Reading ซึ่งดำเนินการภายใต้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับท็อป 1% ของโลก โดยมีพันธมิตรทางด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง ยกตัวอย่างเช่น BBC British Airways, Sky, O2 และ Microsoft

การจัดอันดับ

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์และการวางแผน อันดับที่ 1 ทางด้านการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
 • หลักสูตรการบัญชีและการเงิน อันดับที่ 9 ทางด้านภาพรวมของสาขาวิชา
 • หลักสูตรธุรกิจและการจัดการ อันดับที่ 11 ทางด้านจำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษา

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 • หลักสูตรปริญญาโททางด้านการเงิน อันดับที่ 40

MBA

 • หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา อันดับที่ 27
 • หลักสูตร Eexecutive MBA อันดับที่ 36
 • หลักสูตร Executive MBA (แบบยืดหยุ่น) มีนักศึกษาหญิงจำนวน 37%

ตัวแทนจาก Henley Business School สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ และสามารถให้ Offer on spot ได้เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University