SI-UK Interview Day: Manchester Metropolitan University 16 Jan 2017

16 มกราคม 2560 (จันทร์)
15:00 - 16:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Catherine Oram


SI-UK Interview Day: Manchester Metropolitan University วันที่ 16 ม.ค. 60 เวลา 15:00-16:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Catherine Oram พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี! 

SIUKinterviewday9Jan17

Manchester Metropolitan University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 8 คณะ โดยเป็นสาขาทางด้าน Business and Law, Humanities Languages และ Social Science and Art โดยมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติทางด้าน มีวิทยาเขตที่สองอยู่ที่เมืองเชสเชียร์ โดย 92% ของ นักศึกษาที่จบจาก Manchester Met นั้นได้รับการจ้างงานทันทีหรือศึกษาต่อภายในหกเดือนหลังจากจบการศึกษา

การจัดอันดับ

 • อันดับที่   72   โดย  Times University Guide 2017
 • อันดับที่   60   โดย  Guardian University Guide 2017

ตัวแทนจาก Manchester Metropolitan University สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 

- สำเนา Passport

- สำเนา Transcript 

- SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)

- Resume (ถ้ามี)

- Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

- IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham