SI-UK Interview Day: Queen's University Belfast

2 กุมภาพันธ์ 2559 (อังคาร)
11:00 - 12:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


 

Queen's University Belfast ได้รับอนุญาตในปี 1845 และเปิดการเรียนการสอนในปี 1849

มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกกลุ่ม Russell Group (กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยของสหราชอาณาจักร) the Association of Commonwealth Universities, the European University Association, Universities Ireland และ Universities UK มหาวิทยาลัยมอบปริญญาในหลายระดับ และพร้อมด้วยสาขาวิชาที่หลากหลาย กับระดับปริญญามากกว่า 300 สาขาในการเปิดสอน

ในปี 2014 หนังสือพิมพ์ the Guardian จัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 48 ของสหราชอาณาจักร 

ในปี 2001 มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนเป็นผู้นำในการวิจัยระดับนานาชาติ โดยการวิจัย 33 หัวข้อ ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 6 การวิจัยได้ติดกลุ่มยอดเยี่ยม ในคะแนน 5 และ 5* ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยยังได้รับคะแนนยอดเยี่ยม 3 สาขาในระดับนานาชาติ รวมถึงการศึกษาวิจัยโรคมะเร็ง ร่วมกับห้องวิจัยวิทยาศาสตร์คลินิค

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Queen's University Belfast 

สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้

แล้วพบกันในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นี้นะคะ 

มหาวิทยาลัย: Queen's University Belfast 

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559, 11.00 - 12.00 น.

 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham