Events

SI-UK Interview Day: Study Group International 5 March 2020

5 มีนาคม 2563 (พฤหัสบดี)
16:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: James / Martin


SI-UK Interview Day: Study Group International 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!

สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ James / Martin พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

Study Group International  เปิดสอนหลักสูตรที่เชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จทางด้านอาชีพในอนาคต ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี นอกจากนั้นยังมีหลักสูตร International Foundation และ International Year One เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษานานาชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังเปิดสอนหลักสูตร Pre-masters ในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย

ตัวแทนจาก Study Group International สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham