กิจกรรมที่ SI-UK

SI-UK Interview Day: Teeside University

28 มกราคม 2559 (พฤหัสบดี)
13:00 - 14:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


Teeside University ถือเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Modern University ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Times Higher Education Award และได้รับรางวัลด้านคุณภาพการสอนโดย National Teaching Fellowship 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงด้าน วิชาช่างและด้านวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีวิชาด้าน Forensic Science, Sport and Exercise, Computer Game Design และ Animation หลายหลักสูตรมีการฝึกงานพร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือนักศึกษาในการหางานในช่วง 2 ปีแรกหลังจากจบการศึกษา

Teesside University มีบริการรับนักศึกษาจากสนามบินมายังหอพัก และมีการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งพบเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีบริการทั้ง Pre-sessional English และ In-sessional English สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และมี International English Language Cafe ดำเนินงานโดยนักศึกษาปัจจุบัน

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Teeside University

สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้

แล้วพบกันในวันที่ 28 มกราคม 2559 นี้นะคะ 

มหาวิทยาลัย: Teeside University

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 28 มกราคม 2559, 13:00 - 14.00 น.

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen