กิจกรรมที่ SI-UK

เรียนต่อ St. Andrew's College Cambridge สถาบันการศึกษาเคมบริดจ์คุณภาพระดับเวิร์ดคลาส!

13 พฤษภาคม 2564 (พฤหัสบดี)
16:00 - 17:00
SI-UK Thailand (online)

Representative: Wayne Marshall - Principal at St. Andrew's College Cambridge and Vickie LI - International Officer at St. Andrew's College Cambridge


สามารถพูดคุยกับสถาบัน St. Andrew's College Cambridge  ในกิจกรรมสัมมนาออนไลน์เรียนต่อสถาบันการศึกษาเคมบริดจ์ น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเรียนผ่าน SI-UK จะมีสิทธิ์ได้รับทุนส่วนลดค่าเรียน 20%

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 15 ถึง 19 ปี ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร การันตี! สอนโดยครูที่มีประสบการณ์สูงและผู้สอนส่วนตัวที่ช่วยแนะนำด้านภาษาและพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลในเมือง Cambridge ที่ถูกยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาอย่างแท้จริง

ข้อดีของการเข้าร่วมกิจกรรม

ทำความรู้จักกับ  St. Andrew's College Cambridge

St. Andrew's College Cambridge เปิดสอนหลักสูตรทางวิชาการในเมืองเคมบริดจ์ตั้งแต่ปี 1976 สำหรับหลักสูตร GCSE, Pre A Level, A Level และ University Foundation ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย ISI และหลักสูตรพื้นฐานได้รับการรับรองโดย NCFE สถาบันการศึกษาของเราเป็นผู้สนับสนุนที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจาก UKVI วิทยาลัยได้รับประโยชน์จากที่ตั้งในใจกลางเมืองเคมบริดจ์ ประกอบกับการที่เรามีชั้นเรียนขนาดเล็กควบคู่ไปกับการสนับสนุนจากครูสอนพิเศษส่วนตัวทำให้เอื้อต่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรายังมีทุนการศึกษามอบให้สูงถึง 75% สำหรับผู้สมัครระดับ  A-level และมีโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียน A-level โดยเฉพาะที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย G5 อีกทั้งสอนโดยครูที่จบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยตรง และ 91% ของนักเรียน A-level ได้เกรด A * - B ในปี 2020

St. Andrew's เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะและการออกแบบสถาปัตยกรรม สื่อ แฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ UCAS และเลือกสมัครมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันได้ห้าแห่ง และ 87% นักเรียน Foundation ของเราได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร 20 อันดับแรก ในปี 2020 นักเรียนสามารถเริ่มเรียนหลักสูตร Foundation ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน หรือมกราคม และมีโอกาสสมัครขอรับทุนส่วนลดค่าเรียนสูงถึง 50%

UK University Events ย้อนกลับ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen