ทุน International Excellence Scholarship ประจำปี 2019/20 จาก Brunel University London

18 ธันวาคม 2561

brunel university london

Brunel University London มอบทุนการศึกษา International Excellence Scholarship ประจำปี 2019/20 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่สมัครเรียนโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนด้วยตัวเองทั้งหมด และพิจารณาจากผลการเรียน ผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ทุนส่วนลด International Excellence Scholarship มูลค่า 6,000 ปอนด์ สำหรับในปีนี้นั้น จะมอบให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกหลักสูตรและสาขาวิชา โดยในระดับปริญญาตรีนั้น จะมอบให้เต็มๆ ทั้ง 3 ปี (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 18,000 ปอนด์)

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่เริ่มเรียนในภาคเรียนเดือนกันยายน 2019 หรือ มกราคม 2020 เท่านั้น โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ https://goingto.brunel.ac.uk/form/internationalexcellence

กำหนดการรับสมัคร

ภาคเรียนเดือนกันยายน 2019 :

ครั้งที่ 1: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2019 เพื่อรับการพิจารณาในรอบ early award

ครั้งที่ 2: สมัครได้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2019 เพื่อรับการพิจารณาในรอบ later award

สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการพิจาณาเพื่อรับทุนในครั้งแรก (ครั้งที่ 1) จะได้รับการพิจารณาใหม่โดยอัตโนมัติในรอบที่ 2 ไม่ต้องสมัครใหม่

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.brunel.ac.uk

เกี่ยวกับ Brunel University London

Brunel University London เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นในช่วง ค.ศ.1960 ตั้งอยู่ในโซนของ Uxbridge ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของกรุงลอนดอน นี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งหวังให้นักศึกษาได้งานหลังจากจบการศึกษาอย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีอัตราเงินเดือนของการเริ่มงานของนักศึกษาจบใหม่สูงเป็นอันดับที่ 13 ของสหราชอาณาจักร

เกือบทุกหลักสูตรของ Brunel University London เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยมีการฝึกงาน 1 ปี ก่อนจบการศึกษา โดยใช้งบประมาณลงทุนกว่า 400 ล้านปอนด์ ในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมระดับโลก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมและการกีฬา

สำหรับน้องๆ ที่มีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจไปศึกษาต่อที่ Brunel University London สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มาแล้ว! ทุน International Excellence Scholarships 2019/20 จาก University of Bolton

อัพเดตหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (พร้อมฝึกงานหนึ่งปี) ประจำปี 2019 ของ University of Chester

University of Lincoln ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยใน Top 30 "Table of Tables" ของ THE 2019

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • Brunel University London

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham