มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Study Group ติดอันดับยอดเยี่ยมจาก Times และ Sunday Times League Tables

6 ตุลาคม 2558

Study Group และกลุ่มมหาวิทยาลัยร่วมได้โอกาสฉลองความสำเร็จเมื่อ Times และ Sunday Times League Tables 2016 ออกเผยแพร่ โดยมีมหาวิทยาลัย 17 แห่ง ติดอันดับ Top 200

โดยมหาวิทยาลัยเด่นๆ ได้แก่ University of Surrey จัดอยู่ลำดับที่ 8 ขณะที่ Lancaster University อยู่อันดับที่ 11 และมีสาขาติดในห้าอันดับสูงสุด คือ สาขา Communication and Media Studies สาขา Accounting and Finance และสาขา Business Studies  ส่วน University of Leeds จัดอยู่ลำดับที่ 14  ในขณะที่ University of Sussex กลับมาติด Top 20 ลำดับที่ 19 โดยแต่ละสาขาวิชาติดใน Top 20 

Study Group มีหลักสูตรการเตรียมพร้อมสาขาเฉพาะทางไว้สำหรับความสำเร็จในวิชาชีพระยะยาว โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทควบคู่กับหลักสูตรก่อนเรียนปริญญาโทและหลักสูตรปูพื้นฐาน  รวมถึงวิชาเลือกอันดับสูงสุดในสาขา Accounting and Finance สาขา Business สาขา Economics และอื่นๆ อีกมากมาย

หากท่านสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Study Group หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ข้างต้น ติดต่อรับคำปรึกษาฟรีได้แล้ววันนี้

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham