Study Group

สถานที่ตั้ง Various, UK
ก่อตั้ง 1994
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Pre-Masters, Foundation
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Various, UK
ก่อตั้ง 1994
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Pre-Masters, Foundation

ข้อมูลทั่วไป

Study Group International เปิดสอนหลักสูตรที่เชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จทางด้านอาชีพในอนาคต ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี นอกจากนั้นยังมี

หลักสูตร International Foundation และ International Year One เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษานานาชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังเปิดสอนหลักสูตร Pre-masters ในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย

Study Group ได้ร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง Bellerbys College โดย Study Group เป็นสถาบันที่มีนักศึกษานานาชาติได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมากที่สุด

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับ Study Group อยู่ในอันดับที่ดีเยี่ยมจากการจัดอันดับของ Times และ Sunday Times Rankings ประจำปี 2016 โดย University of Surrey ชนะรางวัล University of the Year และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับอยู่ในท็อป 10 ขณะที่ Sussex, Lancaster และ Leeds ล้วนติดอยู่ในอันดับท็อป 20

หลักสูตรของ Study Group

หลักสูตร International Year One

หลักสูตร International Year One เป็นหลักสูตรการเรียนเข้มข้นที่แบ่งออกเป็น 3 เทอม  ในการเรียนด้านวิชาการในวิชาต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่การเรียนในชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี

หลักสูตร International Foundation

หลักสูตร International Foundation เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Pre-Masters

หลักสูตร Pre-Masters เป็นหลักสูตรที่แบ่งออกเป็น 2 เทอม ในการเรียนด้านวิชาการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่การเรียนในชั้นปีที่ 1 ในระดับสูงกว่าปริญญาโท

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham