University News

INTO เปิดตัวแล้วกับโครงการ International Year One ที่ UEA

24 มกราคม 2561

INTO ได้ฤกษ์เปิดตัวแล้วกับโครงการ International Year One ในหลักสูตร International Development กับ Media ที่ University of East Anglia

โดยหลักสูตร International Development นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในการเข้าเรียนในระดับปี 2 ของปริญาตรีที่ UEA นั่นเอง ซึ่งหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานของวิชาต่างๆ รวมถึงได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง และยังได้มีโอกาสได้เรียนกับนักศึกษาของ UEA ทั้งภาคการศึกษาอีกด้วย

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว ก็จะสามารถเลือกหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไปได้ ดังนี้

 • International Development BA (Hons)
 • International Development and the Environment BA (Hons)
 • International Development with Anthropology BA (Hons)
 • International Development with Economics BA (Hons)
 • International Development with Politics BA (Hons)
 • Media and International Development BA (Hons)

Study at INTO UEA

สำหรับ School of International Development ของ UEA นั้นจะอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในด้านหลักสูตร Development Studies โดยการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject  2017 ซึ่งหากคุณสนใจหรือต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ คุณสามารถลงทะเบียนกับ SI-UK ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาใน UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University