SI-UK-Image SI-UK-Image

INTO เปิดตัวแล้วกับโครงการ International Year One ที่ UEA

24 มกราคม 2561

INTO ได้ฤกษ์เปิดตัวแล้วกับโครงการ International Year One ในหลักสูตร International Development กับ Media ที่ University of East Anglia

โดยหลักสูตร International Development นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในการเข้าเรียนในระดับปี 2 ของปริญาตรีที่ UEA นั่นเอง ซึ่งหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานของวิชาต่างๆ รวมถึงได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง และยังได้มีโอกาสได้เรียนกับนักศึกษาของ UEA ทั้งภาคการศึกษาอีกด้วย

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว ก็จะสามารถเลือกหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไปได้ ดังนี้

Study at INTO UEA

สำหรับ School of International Development ของ UEA นั้นจะอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในด้านหลักสูตร Development Studies โดยการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject  2017 ซึ่งหากคุณสนใจหรือต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ คุณสามารถลงทะเบียนกับ SI-UK ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาใน UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute