University News

สหราชอาณาจักรผ่อนปรนกฎวีซ่านักเรียน สำหรับบัณฑิตต่างชาติให้อยู่ได้นานขึ้น

3 มกราคม 2562

UK Student Visa

ข่าวดีสำหรับสำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติในสหราชอาณาจักร เมื่อรัฐบาลอังกฤษและสหราชอาณาจักรประกาศแผนแม่บทใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสหราชอาณาจักร จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศได้นานขึ้นหลังจากจบหลักสูตร

โดยวีซ่าใหม่นี้ จะเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่มีความประสงค์จะพำนักต่อในสหราชอาณาจักรหลังจบการศึกษา เพื่อทำงานหรืออื่นๆ จะได้รับอนุญาตให้พำนักต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังเรียนจบ (จากเดิมที่ให้แค่ 4 เดือน) ในขณะที่นักศึกษาในระดับปริญญาเอก จะมีระยะเวลาพำนักต่อไปอีก 12 เดือน

Vivienne Stern ผู้อำนวยการของ Universities UK International กล่าวว่า “ภาคีมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับทราบถึงการประกาศอย่างชัดเจนนี้ ด้วยความตระหนักถึงคุณูปการที่สำคัญ ที่นักศึกษานานาชาติทำเพื่อประเทศของเรา การอนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานต่อได้นานขึ้นในสหราชอาณาจักร นั่นหมายถึงว่าสหราชอาราจักรนั้นเปิดกว้าง และยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน และให้ความสำคัญกับทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาทุกคน”

สำหรับน้องๆ ที่มีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร สามารถ ลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มาแล้ว! ทุน International Excellence Scholarships 2019/20 จาก University of Bolton

ทุน International Excellence Scholarship ประจำปี 2019/20 จาก Brunel University London

อัพเดตหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (พร้อมฝึกงานหนึ่งปี) ประจำปี 2019 ของ University of Chester

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham