SI-UK-Image SI-UK-Image

ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ชุดล่าสุดจาก University of Oxford

30 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้ฤกษ์ปล่อยตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ชุดใหม่ สำหรับให้ผู้สมัครได้ใช้เตรียมตัวในการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่า “มีชื่อเสียงที่สุดในโลก” ออกมาแล้วครับ

โดยคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะมีลักษณะเป็นบทสนทนาสั้นๆ ซึ่งต่างจากการถามตอบตรงๆ อย่างที่เราคุ้นเคยกัน เนื่องจากผู้สัมภาษณ์ต้องการจะเห็นผู้สมัครได้แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และทัศนคติในหัวข้อต่างๆ มากกว่าที่จะเป็นการแสดงความรู้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

Sample Oxbridge Interview Questions

หัวข้อ:กฎหมาย

Q: Should it be illegal to run a red light in the middle of the night on an empty road?

คำถาม: การขับรถฝ่าไฟแดงในช่วงเวลาดึกที่ถนนโล่ง ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายหรือไม่?

หัวข้อ: ปรัชญา

Q: ‘I agree that air transport contributes to harmful climate change. But whether or not I make a given plane journey, the plane will fly anyway. So there is no moral reason for me to not travel by plane.’ Is this a convincing argument?

คำถาม: “ฉันเห็นด้วยว่าการเดินทางทางอากาศนั้น ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก แต่ถึงฉันจะใช้บริการหรือไม่ใช้ เครื่องบินก็ยังขึ้นบินอยู่ดี จึงไม่มีเหตุผลที่ฉันจะไม่เดินทางโดยเครื่องบิน” คุณคิดว่านี่เป็นข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลหรือไม่?

หัวข้อ: การแพทย์

Q: Put these countries in order by their crude mortality (deaths per thousand of the population): Bangladesh, Japan, South Africa, the UK.

คำถาม: จงเรียงลำดับอัตราการเสียชีวิตของประชากรจากประเทศต่อไปนี้ จากมากไปหาน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 1,000 คน) บังคลาเทศ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ และสหราชอาณาจักร

หัวข้อ: ภาษาสมัยใหม่  Modern Languages (French)

Q: What do we lose if we only read a foreign work of literature in translation?

คำถาม: การอ่านวรรณกรรมที่ถูกแปลมาจากภาษาต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว (ที่ไม่ใช่ภาษาต้นฉบับ) มีข้อเสียอย่างไรบ้าง?

อ่านตัวอย่างแล้ว น้องๆ ท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Cambridge, Imperial College, UCL, LSELBS หรือ Oxford ทาง SI-UK ก็มีบริการ Oxbridge Service เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ในการเตรียมตัวและการสมัครอย่างครบวงจร น้องๆ สามารถลงทะเบียนนัดหมาย เพื่อรับคำปรึกษาฟรีได้จาก ผู้เชี่ยวชาญด้ารการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ของเราได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute