York St John University ได้เปิดหลักสูตรใหม่แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ในการเรียนรู้กระบวนการทำแฟ้มสะสมผลงาน

29 กุมภาพันธ์ 2559

York St John University ได้เปิดหลักสูตรใหม่แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ในการเรียนรู้กระบวนการทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อศึกษาต่อใน Faculty of Arts ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนปริญญาตรีแบบ 3 ปี โดยลงทะเบียนได้ถึง เดือนเมษายน 2016

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย

Animation

นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะแอนิเมชันของตัวเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางเทคนิค การทำให้ตัวละครเคลื่อนไหว (character rigging), Motion Capture,  ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 3Dและ2D, Stop motion และ Computer dynamics

Illustration

มุ่งเน้นการออกแบบ โดยใช้ภาพในการบรรยายโดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้รวมไปถึง drawing, animation, digital imaging และ creative writing

Games Design

นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์และการการออแบบทางเทคนิคที่หลากหลายระดับในการสร้างระดับของแพลตฟอร์มของเกมส์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

Photography

นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ การทำสารคดี การตัดต่อ หรือการฝึกฝนการปฏิบัติการทางศิลปะเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

 

หากน้อง ๆ สนใจ หลักสูตรการเรียนทางศิลปะทางด้านต่าง ๆ ที่ York St John University เรามีบริการ SI-UK Art and Design Service พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ในการเตรียมแฟ้มสะสมผลงานของคุณได้อย่างดีเยี่ยม สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham