SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรโสตวิทยา (Audiology)

เรียนต่อโสตวิทยาในสหราชอาณาจักร 

โสตวิทยาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ประเมินความผิดปกติของการได้ยินและการทรงตัว นักโสตสัมผัสวิทยาจะประเมิน รักษา และจัดการปัญหาการได้ยิน โดยทำงานร่วมกับผู้ป่วยทุกวัย

NHS มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในด้านโสตวิทยา ผู้ที่จบปริญญาด้านโสตวิทยาจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางทฤษฎี ตรรกะ และการปฏิบัติที่จำเป็นในการเป็นโสตวิทยาที่ได้รับการฝึกอบรมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของภาคการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ

ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร Audiology ใน UK

การฝึกงานเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาระดับปริญญาด้านสุขภาพในสหราชอาณาจักร นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าทำงานที่ NHS พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ ทฤษฎี และมนุษยสัมพันธ์

การจ้างงานและเงินเดือน

ผู้ที่จบด้านโสตวิทยาจะได้เข้าทำงานในโสตวิทยาคลินิกและนักวิทยาศาสตร์ด้านการดูแลสุขภาพภาคเอกชน อีกทั้งยังสามารถทำงานภายใต้โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานของ NHS หรืออาสาสมัครการดูแลสุขภาพ

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโสตวิทยาสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายในโรงพยาบาล การฝึกปฏิบัติในชุมชน การวิจัยด้านโสตวิทยาและประสาทวิทยา นอกจากนี้ยังมาสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยฟัง, ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์, นักการศึกษา, นักโสตสัมผัสวิทยาและเครื่องช่วยฟังและผู้พัฒนาอุปกรณ์, ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์

ที่มา: National Careers Service UK.

ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง หากอยากเรียนหลักสูตรโสตวิทยา (Audiology) ในสหราชอาณาจักร?

ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนหลักสูตรโสตวิทยา ?

ลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรโสตวิทยาที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สามารถดูมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนหลักสูตรด้านโสตวิทยา ด้านล่าง:

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากน้อง ๆ ท่านสนใจสมัครเรียนต่อในหลักสูตรดังกล่าว ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี นอกจากนี้ เรายังมีบริการ Premium ซึ่งการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 แห่งให้กับผู้รับบริการ

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute