SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรจักษุวิทยา (Ophthalmology)

เรียนต่อจักษุวิทยาในสหราชอาณาจักร 

จักษุแพทย์เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และโรคหรือโรคที่อาจส่งผลต่อดวงตา ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่านการฝึกงานจริงในตำแหน่งต่าง ๆ ของทั้งภายในโรงพยาบาลตาและคลินิก

ในระดับปริญญาโท MSc Ophthalmology ที่ University College London เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนให้นักศึกษา "มีความรู้เชิงทฤษฎีและบริบทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางคลินิกในสาขาวิชาเฉพาะทาง และวางแผนขั้นตอนต่อไปที่สอดคล้องกันและการศึกษาเฉพาะทางเพิ่มเติม"

ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร Ophthalmology ใน UK

รายงานล่าสุดที่ตีพิมพ์โดย The Royal College of Ophthalmologists (RCOphth) แสดงให้เห็นว่าจักษุวิทยาเป็นหนึ่งในอาชีพที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษและความต้องการจักษุแพทย์ที่มีทักษะเฉพาะทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหราชอาณาจักร

การจ้างงานและเงินเดือน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านจักษุวิทยาสามารถฝึกฝนและทำงานเป็นช่างตรวจสายตา หรือเข้าทำงานใน NHS สำหรับโอกาสในการทำงานในโรงพยาบาล การฝึกปฏิบัติในชุมชน อุตสาหกรรมชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับสายตา และการวิจัยเกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร์จะช่วยให้นักตรวจวัดสายตาสามารถก้าวหน้าในอาชีพในสาขาที่เลือกได้

ที่มา: National Careers Service UK.

ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง หากอยากเรียนหลักสูตรจักษุวิทยา (Ophthalmology) ในสหราชอาณาจักร?

ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนหลักสูตรจักษุวิทยา?

ลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรจักษุวิทยาที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สามารถดูมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนหลักสูตรด้านจักษุวิทยา ด้านล่าง:

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากน้อง ๆ ท่านสนใจสมัครเรียนต่อในหลักสูตรดังกล่าว ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี นอกจากนี้ เรายังมีบริการ Premium ซึ่งการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 แห่งให้กับผู้รับบริการ

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute