SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL)

เรียนต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักร

การศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL) โดยทั่วไปใช้เวลาศึกษาด้านนี้ระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา 1 ปี และแบบไม่เต็มเวลา 2 ปี เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ การศึกษาภาษาศาสตร์ด้วยเกียรตินิยม ซึ่งสนใจอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นส่วนใหญ่จะศึกษาลึกด้านภาษา ควบคู่ไปกับกระบวนการการเรียนและการสอน เน้นองค์ประกอบหลักทั้งการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง นอกจากนี้ยังศึกษาเชิงทฤษฎีภาษา การฝึกปฎิบัติในการสอนซึ่งจะต้องได้รับการประเมิน พร้อมทั้งเน้นศึกษาในส่วนเฉพาะเจาะจงของหลักสูตรนี้ ได้แก่ ไวยากรณ์ และคำศัพท์

ความต้องการครูผู้สำเร็จหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นมีสูง นั่นหมายความว่าคุณสมบัติในการสำเร็จหลักสูตรนี้จะช่วยให้มีโอกาสได้ตำแหน่งงานทั้งในโรงเรียน วิทยาลัยและโรงเรียนภาษาหลายแห่ง

การงานอาชีพสำหรับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

คุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นนั้นนำไปสู่การได้รับจ้างงานทุกที่ในโลกที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ระดับโลก ซึ่งเพิ่มโอกาสในการจ้างงานพร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แสนพิเศษ ในสายอาชีพนี้ ผู้จ้างงานมักให้คุณค่าแก่ทักษะการวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญด้านการข้ามวัฒนธรรมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร TESOL ใน UK

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นหลายคนผันตัวเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศของตนและการเรียนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักรเป็นการหล่อหลอมให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมและภาษาในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้มุมมองในการนำไปประกอบอาชีพของคุณได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งยวด

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น มีอะไรบ้าง?

สำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องไม่น้อยกว่า 6.0 ในทั้ง 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 6.5 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่

หากคุณต้องการพัฒนาปรับปรุงคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ทำไมถึงไม่เข้าร่วมลงทะเบียนเลือกเรียนสักหนึ่งหลักสูตรของเราในลอนดอน? หลักสูตรเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) IELTS study options เปิดพร้อมแล้วสำหรับคุณ

สมัครเข้าเรียนต่อด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นได้ที่ไหนบ้างในสหราชอาณาจักร?

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักร สิบอันดับมหาวิทยาลับที่ดีที่สุดด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นจาก QS World University Rankings by Subject 2020  ได้แก่

 1. University College London
 2. University of Oxford
 3. University of Cambridge
 4. University of Edinburgh
 5. King's College London
 6. University of Manchester
 7. University of Bristol
 8. University of Glasgow
 9. University of Birmingham
 10. University of Leeds

หากต้องการเข้าศึกษาต่อที่ Oxford, Cambridge และ UCL สามารถตรวจสอบบริการ Oxbridge Service, ที่จะช่วยให้คุณมีความพร้อมในการเตรียมตัวสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ดีทีสุดในโลก

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำปรึกษาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมถึง บริการ ของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ และด้วยบริการ Premium จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute