เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สำนักงานกรุงเทพฯ ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ โดยทีมงานของเรายังให้บริการตามปกติ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ 080-234-9609

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สำนักงานกรุงเทพฯ ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ โดยทีมงานของเรายังให้บริการตามปกติ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ 080-234-9609

The Oxbridge Plus Service: Applying to the UK's top Universities

Oxbridge Plus

Oxbridge Plus

Any candidate choosing the Oxbridge service will have piece of mind that our skilled tutors are on hand to mentor you both academically, and technically.

The support that only an expert can provide.

If you feel that academic weaknesses are marring your overall strength, we will endeavour to iron them out. You can use this service as much or as little as you like, and we can recommend on where you need to improve and why.

Academic Support

SI-UK offers a range of academic tutors specialising in your subject. We can provide one-on-one academic support to improve knowledge and understanding of your subject, and help you think and talk originally about it.

As distinguished Oxbridge graduates themselves, they will  find ways to supplement your academic expertise.

Price: £70 an hour.

Personal Statement with Help of Academic Tutor

The personal statement takes precision and delicacy, and our tutors will ensure your statement says everything you would want it to with all the subtle nuances and articulacy that will make it engrossing and interesting to the college to which you are applying.

Price: £250.

Interview Practice with Help of Academic Tutor

If a candidate is applying to read a subject with a high degree of technical complexity, then a tutor can pose suitably difficult and obscure questions to replicate those likely to be asked at interview. In addition, the more general things about motivation and character that invariably feature will also play a part in the process.

Price: £210 per session.

Body Language Coaching

Well documented are the ways in which body language shapes communication, and nowhere is this more true than during an interview. If you feel that one on one interviews are a weakness, or if nervous anxiety prevents you from giving the best account of yourself, we can help fix this problem with specialist help from our experts.

Price: £150 per session.

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University