ประวัติบริษัท

เมษายน 2546

 • สำนักงานแรกของ SI-UK ตั้งอยู่ที่ ชินจูกุ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเราเป็นผู้ให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ตุลาคม 2549

 • SI-UK International Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ทากะดาโนะบาบา เขตชินจูกุ SI-UK ได้ริเริ่มกลยุทธ์ในการขยายบริการสู่ทั่วโลก
 • สถานบันภาษา SI-UK แห่งโตเกียวได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรการเตรียมตัวสอบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย IELTS, TOEFL, GMAT, LSAT และหลักสูตรอื่น ๆ สำหรับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2550

 • SI-UK Osaka ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

ธันวาคม 2550

 • สถาบันภาษา SI-UK Osaka ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสอนหลักสูตรการเตรียมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ด้วย

เมษายน 2551

 • SI-UK จัดงานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรขึ้นเป็นครั้งแรกทั้งในโตเกียวและโอซาก้า มีผู้ร่วมชมงานหลายร้อยที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

สิงหาคม 2551

 • SI-UK London เปิดสำนักงานที่รัสเซล สแควร์ ติดกับวิทยาเขตของ University of London โดย SI-UK เป็นสำนักงานให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อที่ตั้งอยู่ที่ลอนดอนรายแรกที่ให้บริการแก่นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

ธันวาคม 2551

 • SI –UK London เปิดตัวเว็บไซต์ที่สามารถเลือกใช้ภาษาได้หลากหลายขึ้นครั้งแรกเพื่อนักเรียน นักศึกษานานาชาติในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร โดยภาษาที่ใช้สำหรับให้ข้อมูลในเว็บไซต์จะประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน

กุมภาพันธ์ 2552

 • SI-UK ทั่วโลกเปิดตัวฟังก์ชั่นการใช้งานการค้นหาหลักสูตรการศึกษาในเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นครั้งแรก โดยข้อมูลนี้ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งมีลิงก์ตรงเข้าสู่เว็บไซต์หลัก หรือเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 30,000 แห่ง

มิถุนายน 2552

 • SI-UK London เปิดศูนย์การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

เมษายน 2553

 • SI-UK Tokyo เปิดสำนักงานแห่งที่ 2
 • งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่โตเกียวและโอซาก้าของ SI-UK ถือเป็นนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม 2553

 • SI-UK London จัดงานแนะแนวศึกษาต่อเป็นครั้งแรก โดยมีมหาวิทยาลัยกว่า 80 แห่งเข้าร่วม ทำให้เป็นงานการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก

มิถุนายน 2553

 • SI-UK ได้สร้างห้องสมุดออนไลน์ขึ้น โดยมีตัวอย่างเอกสารการสมัครเรียน จดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ จดหมายรับรองแบบฟอร์มการสมัคร UCAS และแบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาค้นคว้าได้

ธันวาคม 2553

 • SI-UK Shanghai เปิดตัวสำนักงานที่ใจกลางย่านธุรกิจที่เซี่ยงไฮ้

มกราคม 2554

 • SI-UK Delhi เปิดสำนักงานที่ย่าน Connaught Place ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใจกลางกรุงนิวเดลี

พฤษภาคม 2554

 • เปิดสำนักงาน SI-UK Bangalore

เมษายน 2555

 • เปิดสำนักงาน SI-UK Chennai
 • เปิดสำนักงาน SI-UK Manchester
 • SI-UK London ย้ายที่อยู่มายังที่ตั้งปัจจุบัน คือ ถนนรีเจนท์ เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจ

พฤษภาคม 2555

 • มหาวิทยาลัยกว่า 80 แห่งเข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรครั้งที่ 4 ซึ่งทำให้เป็นงานแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก

กรกฎาคม 2555

 • เปิดสำนักงาน SI-UK Istanbul

สิงหาคม 2555

 • สถาบันภาษา SI-UK Tokyo ได้ขยายตัวและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และมีอาจารย์สัญชาติบริติช 12 คน ปัจจุบันสถาบันภาษาแห่งนี้เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS เพิ่มขึ้นหลายหลักสูตร ซึ่งมากกว่าโรงเรียนสอนภาษาที่อื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น

ตุลาคม 2555

 • งานแนะแนวศึกษาต่อที่ SI-UK Tokyo และ SI-UK Osaka จัดขึ้น มีมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า 53 แห่ง

มีนาคม 2556

 • จัดงานการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรขึ้นครั้งแรกที่อัมสเตอร์ดัม
 • งานแนะแนวศึกษาต่อที่ SI-UK Tokyo และ SI-UK Osaka จัดขึ้น มีมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า 53 แห่ง

เมษายน 2556

 • จัดงานการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรขึ้นครั้งแรกที่แมนเชสเตอร์

ตุลาคม 2556

 • จัดงานการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรขึ้นครั้งแรกที่อิสตันบูล ตุรกี

พฤศจิกายน 2556

 • เปิดสำนักงาน SI-UK Bangkok ที่กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยมากกว่า 90 แห่งเข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ลอนดอน นับเป็นงานการศึกษาต่อที่ใหญ่ที่สุดที่ทาง SI-UK ได้จัดขึ้น

ธันวาคม 2556

 • เปิดสำนักงาน SI-UK ที่ประเทศจีน

กุมภาพันธ์ 2557

 • เปิดสำนักงาน SI-UK Lagos ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไนจีเรีย

พฤษภาคม 2557

 • เปิดสำนักงานของ SI-UK ในเมืองหลวงอังการา ซึ่งเป็นสำนักงานแห่งที่ 2 ในประเทศตุรกี

กรกฎาคม 2557

 • สำนักงาน SI-UK Tokyo ย้ายที่ตั้งไปอยู่ในย่านธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่างชิบูย่า ประเทศญี่ปุ่น

กันยายน 2557

 • เปิดสำนักงาน SI-UK Abuja ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ในประเทศไนจีเรีย

ตุลาคม 2557

 • SI-UK ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่มีความทันสมัยในสหราชอาณาจักร
 • จัดงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรขึ้นครั้งแรกที่อาบูจาและลากอส

พฤศจิกายน 2557

 • SI-UK ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ในอินเดียและประเทศไทย
 • จัดงานการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรขึ้นครั้งแรกในอินเดียที่นิวเดลี

มกราคม 2558

 • SI-UK เปิดให้บริการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยผ่านระบบ UCAS

กันยายน 2558

 • SI-UK London ได้เปิดชั้นเรียนใหม่ สำหรับสอน IELTS 2 ห้อง ที่สำนักงานบนถนนรีเจนท์

ตุลาคม 2558

 • ได้รับทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในสหราชอาณาจักร

พฤศจิกายน 2558

 • SI-UK Delhi จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุด โดยมีมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า 55 แห่ง
 • SI-UK โปรโมทโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นครั้งแรกทาง Star Network อินเดีย
 • งานแนะแนวการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ SI-UK London จัดขึ้น ทำสถิติสูงสุดโดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า 100 แห่ง

ธันวาคม 2558

 • SI-UK ดำเนินการให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนประจำชั้นนำและนักเรียนในวิทยาลัยระดับ A-level ทุกแห่งในสหราชอาณาจักรและทั่วโลกเพื่อสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรผ่านระบบ UCAS

สิงหาคม 2559

 • SI-UK ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ภาษาสเปนและภาษาเวียดนาม

กันยายน 2559 

 • SI-UK ทำการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และโลโก้ใหม่

ตุลาคม 2559

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่เตหะราน ประเทศอิหร่าน

กุมภาพันธ์ 2560

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่โดฮา ประเทศกาตาร์
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่โตรอนโต ประเทศแคนาดา

ตุลาคม 2560

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่นิโคเซีย ประเทศไซปรัส

พฤษภาคม 2561

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่ปูเน่ ประเทศอินเดีย
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่ราวัลปินดี ประเทศปากีสถาน
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่โบโกตา ประเทศโคลอมเบีย
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่โฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่ดัมมัม ประเทศซาอุดิ อาระเบีย

มิถุนายน 2561

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่โคอิมบาทอร์ ประเทศอินเดีย
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่ไนโรบี ประเทศเคนยา
 • SI-UK ได้เปิดตัวเว็บไซต์รูปแบบใหม่ภาษาอิตาเลียน

ธันวาคม 2561

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่อาเมดาบัด ประเทศอินเดีย
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่สองแห่งที่การาจีและละฮอร์ ประเทศปากีสถาน

มกราคม 2562

 • SI-UK เปิดสำนักงานที่มอมบาซา ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ในประเทศเคนยา

พฤษภาคม 2562

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่นิโคเซีย ทางตอนใต้ของประเทศไซปรัส
 • SI-UK เปิดสำนักงานที่เพชาวาร์ ซึ่งเป็นแห่งที่ 4 ในประเทศปากีสถาน

มิถุนายน 2562

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่เอเธนส์ ประเทศกรีซ
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่ธากา ประเทศบังกลาเทศ

พฤศจิกายน 2562

 • SI-UK เปิดสำนักงานแห่งที่ 8 ในเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่ประเทศมาเลเซีย

ธันวาคม 2562

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่เมืองลัคเนาและไฮเดอราบัด ซึ่งเป็นแห่งที่ 9 และ 10 ในประเทศอินเดีย

กุมภาพันธ์ 2563

 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ในประเทศไทย
 • SI-UK เปิดสำนักงานใหม่ที่ประเทศยูกันดา

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham