Events

SI-UK Interview Day: Newcastle University 16 March 2020

16 มีนาคม 2563 (จันทร์)
16:00 - 17:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Danielle


SI-UK Interview Day: Newcastle University

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!

สัมภาษณ์ตรง ทราบผลทันที ! พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Danielle พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี!

Newcastle University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1963 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เดิมมหาวิทยาลัยเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนที่สอนทางด้าน Medicine and Surgery โดยหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมายาวนานของมหาวิทยาลัยคือหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 20,000 คน โดยเป็นนักศึกษานานาชาติ 4,000 คน มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมไปถึง 91% ซึ่งมากที่สุดในประเทศ และยังเป็นสถาบันการศึกษาอันดับที่ 6 ของสหราชอาณาจักร โดยมหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตรกับ University of Durham และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางระดับชาติทางด้านการแพทย์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าเกี่ยวกับโรคมะเร็งนั้นได้ชื่อว่าดีที่สุดในประเทศ

ตัวแทนจาก Newcastle University สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University