SI-UK Interview Day: Newcastle University 17 Jan 2017

17 มกราคม 2560 (อังคาร)
17:00 - 18:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Steve Bremner


SI-UK Interview Day: Newcastle University วันที่ 17 ม.ค. 60 เวลา 17:00-18:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Steve Bremner พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี! 

SIUKinterviewday17Jan17


Newcastle University มีชื่อเสียงทางด้าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1963 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เดิมมหาวิทยาลัยเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนที่สอนทางด้าน Medicine and Surgery โดยหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมายาวนานของมหาวิทยาลัยคือหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 20,000 คน โดยเป็นนักศึกษานานาชาติ 4,000 คน มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมไปถึง 91% ซึ่งมากที่สุดในประเทศ และยังเป็นสถาบันการศึกษาอันดับที่ 6 ของสหราชอาณาจักร โดยมหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตรกับ University of Durham และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางระดับชาติทางด้านการแพทย์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าเกี่ยวกับโรคมะเร็งนั้นได้ชื่อว่าดีที่สุดในประเทศ รวมถึงยังเป็นมหาวิทยาลัยท็อป 5 ในสหราชอาณาจักรทางด้านโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ โดย 94% ของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับการจ้างงานหรือศึกษาต่อภายในหกเดือน   

การจัดอันดับ

 • อันดับที่ 22 จาก Times University Guide 2017

ตัวแทนจาก Newcastle University สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 

- สำเนา Passport

- สำเนา Transcript 

- SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)

- Resume (ถ้ามี)

- Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

- IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham