SI-UK Interview Day: University of Liverpool 15 March 2018

15 มีนาคม 2561 (พฤหัสบดี)
11:00 - 12:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Tracey Tee (train counselors)


University of Liverpool เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ‘redbrick university’ หรือมหาวิทยาลัยที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งยุควิคตอเรียน และเป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยในเมืองหลักแห่งอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยังเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในกลุ่ม Russell Group ปัจจุบันมีนักศึกษานานาชาติหลายพันคนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรการเรียนที่ยอดเยี่ยมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการอยู่อาศัยในเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อีกทั้งยังมีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านดนตรีและกีฬา

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของมหาวิทยาลัยโลก ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 20,000 คน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกว่า 85% ได้รับการจ้างงานหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน และ 89% ของผู้จบการศึกษาได้เข้าทำงานในตำแหน่งงานที่รองรับวุฒิปริญญาตรี 

การจัดอันดับ

 • อันดับที่   39 โดย Times University Guide ประจำปี 2017
 • อันดับที่   59 โดย Guardian University Guide ประจำปี 2017
 • อันดับที่ 157 โดย QS World University Rankings ประจำปี 2017

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 20 ของสหราชอาณาจักรทางด้าน research power และมี 7 สาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในท็อป 10 ของ สหราชอาณาจักร จากการประเมินของ esearch Excellence Framework (REF) ประจำปี 2014 โดยสาขา Chemistry และ Computer Science นั้นอยู่ในอันดับที่ 1 ของสหราชอาณาจักร นอกจากนั้น 81% ของงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเป็นงานวิจัยชั้นนำระดับโลกและมีความยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ

หลักสูตร TESOL MA ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหลักสูตรที่ดีที่สุ่ดของสหราชอาณาจักร อันดับที่ 9 จากการประเมินของ EL Gazette UK University Centre of Research Excellence อีกทั้งหลักสูตร MBA ยังติดอยู่ในหลักสูตร MBA ท็อป 100 ของโลก จาก 'Which MBA?' นักศึกษาจบใหม่ของมหาวิทยาลัยกว่า 75% ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ เกียรตินิยมอันดับ 2:1 (Upper Second Class Honours)

ตัวแทนจาก University of Liverpool สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ และสามารถให้ Offer on spot ได้เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham