5 สถาบันใน UK ที่ได้รับรางมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกโดย UI GreenMetric

17 มกราคม 2563

 วันนี้พี่ ๆ SI-UK อยากบอกต่อข้อมูลข่าวสารสำคัญอย่าง University of Oxford ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น the most sustainable university in the UK โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก UI GreenMetric ประจำปี 2019 ที่ผ่านมาหมาด ๆ 

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอื่น ๆ ที่ถูกจัดอยู่ในสิบอันดับแรกของการจัดอันดับโลก ได้แก่ University of Nottingham (4th), Nottingham Trent University (5th) และ Bangor University (10th). 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจะให้ข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ให้ภาพความมุ่งมั่นต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และกำหนดนโยบายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง UI GreenMetric ใช้หกตัวบ่งชี้เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการด้านขยะ การใช้พลังงานน้ำ การขนส่ง และการศึกษา

พี่ ๆ  SI-UK ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยที่กล่าวมาด้านบน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยทั่วโลกค่ะ!

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร เช่น หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • University of Oxford
 • University of Nottingham
 • Nottingham Trent University
 • Bangor University

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham