The University of Cambridge ถูกจัดอยู่ใน Top 3 ของมหาวิทยาลัยโลก!

31 สิงหาคม 2563

The University of Cambridge เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรและถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สามในการจัดอันดับทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอื่น ๆ ใน 25 อันดับแรกของโลก ได้แก่  University of Oxford (9th), University College London (16th) and Imperial College London (25th), ในขณะที่ University of EdinburghUniversity of ManchesterKing's College London และ the University of Bristol ติดอยู่ในท็อป 100 อันดับแรก

การจัดอันดับทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโลกเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2546 ซึ่งการวัดระดับทางวิชาการจะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัด 6 ตัว ได้แก่ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลโนเบลและเหรียญรางวัลจากแต่ละสาขา จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงซึ่งได้รับการคัดเลือกโดย Clarivate Analytics และจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ โดยรวมแล้วมีมหาวิทยาลัย 1,200 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ

สนใจสมัครเรียนต่อ UK รอบ January 2021

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของ UK ปีการศึกษา 2020 - 2021 เรามีบริการ Fast Track 2020 - 2021 ฟรี! ทุกขั้นตอน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ SI-UK ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • Imperial College London
 • University of Edinburgh
 • University of Manchester
 • King's College London
 • University of Bristol

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham