University News

Top 10 มหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากที่สุดใน UK

16 มกราคม 2562

Sport Universities

ในการเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับการไปศึกษาต่อ นอกจากเรื่องของหลักสูตรและความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตนักศึกษาก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสุขภาพ เช่น เฮลท์ เซ็นเตอร์ หรือฟิตเนส เซ็นเตอร์ ศูนย์กีฬาต่างๆ

ในสหราชอาณาจักร เรื่องของสุขภาพได้รับการใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง สะท้อนให้เห็นจากการมอบรางวัลมหาวิทยาลัยใส่ใจสุขภาพ หรือ Sports University of the Year โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล ได้แก่ University of Nottingham ซึ่งเพิ่งมีการประกาศผลไปเมื่อต้นสับดาห์

สำหรับ Nottingham ซึ่งได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยด้านกีฬา ประจำปี 2019 (Sports University of the Year) จากผู้จัดอันดับเจ้าประจำ นั่นคือ The Times and The Sunday Times Good University Guide นั้น ถูกยกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร จากการให้บริการสมาชิกโรงยิมและฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้กับนักศึกษาในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น โปรแกรมการฝึกสมาธิ เพื่อช่วยให้นิสิตนักศึกษามีเครื่องมือสำหรับสุขภาพจิตที่ดีที่สุด

สำหรับ Top 3 ที่เหลือ ที่ได้รับการคัดสรรโดยเว็บไซต์ MyStudentHalls ประกอบไปด้วย University of Edinburgh ซึ่งได้ชื่อว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรเพื่อสุขภาพที่ดีของนิสิตนักศึกษา และ University of York ซึ่งมีชุมชนโยคะที่ยอดเยี่ยมภายในมหาวิทยาลัย

Top 10 Health-Conscious UK Universities

 1. University of Nottingham
 2. University of Edinburgh
 3. University of York
 4. University of Glasgow
 5. University of Bristol
 6. University of Cambridge
 7. Newcastle University
 8. University of Exeter
 9. University of St Andrews
 10. Imperial College London

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีความประสงค์จะสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ตั้งแต่วันนี้

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ไอเดียเจ๋ง! Surrey เปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรอาชญวิทยา (Criminology) ได้เรียนรู้จากผู้ต้องขังจริงๆ

University of Central Lancashire ชนะรางวัล Excellence and Innovation in the Arts award

Bangor University ได้รับเลือกให้เป็น Top10 มหาวิทยาลัยที่มีที่พักสำหรับนักศึกษายอดเยี่ยม Student Accommodation Award

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • University of Nottingham
 • University of Edinburgh
 • University of York
 • University of Glasgow
 • University of Bristol
 • University of Cambridge
 • Newcastle University
 • University of Exeter
 • University of St Andrews
 • Imperial College London

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham