SI-UK-Image SI-UK-Image

แพ็คเกจการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกักตัวที่ออกโดยมหาวิทยาลัยใน UK

19 กรกฏาคม 2564

ข่าวดี! สำหรับน้อง ๆ นักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษในช่วงนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศให้หลายประเทศได้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องกักตัว กฎมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งประเทศอังกฤษได้กำหนดสีกลุ่มประเทศท่องเที่ยว และแต่ละประเทศจะได้รับการจัดอันดับเป็นสีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง ตามความเสี่ยงของโรคโควิด-19

แพ็คเกจค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัวที่ออกโดยมหาวิทยาลัยใน UK

ประเทศไทยตอนนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสีเหลือง แต่สำหรับผู้เดินทางจากประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มสีเขียว ไม่จำเป็นต้องแยกกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร แต่จะต้องทำการทดสอบ Covid ก่อนและหลังการเดินทาง และสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศสีแดงจะต้องถูกกักตัวและปฎิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดเมื่อเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร 

แพ็คเกจค่าใช้จ่ายสำหรับ COVID-19 ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่สหราชอาณาจักร ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันหลายแห่งได้เสนอแพ็คเกจการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ COVID-19 ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตรวจและการกักกัน

University of Birstol 

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้เพิ่มเติมสำหรับผลตรวจโควิด-19 และการกักกัน ตามที่จำเป็น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแพ็คเกจตรวจโรคโควิด-19 เท่านั้น

Cranfield University

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อน้อง ๆ เดินทางมาเรียนต่อที่ Cranfield ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นทุนการศึกษา Cranfield International Arrivals Bursary ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้:

ทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา Cranfield International Arrivals ให้โดยอัตโนมัติ สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

 1. เป็นนักเรียนต่างชาติที่เดินทางไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร
 2. ลงเรียนเต็มเวลาในโปรแกรมการสอน หรือการวิจัย
 3. เริ่มการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ถึง 31 ตุลาคม 2021

Oxford Brookes University

ทางมหาวิทยาลัย Oxford Brookes จะให้ส่วนลดค่าเล่าเรียนแก่น้อง ๆ สูงถึง 1,750 ปอนด์ หากเป็นนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เงินจำนวนนี้จะถูกลดจากค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาที่สอง

Regent's University London

นักเรียนที่มาจากกลุ่มประเทศสีเขียว สามารถได้รับแพ็คเกจสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงถึง 860 ปอนด์ ซึ่งอาจรวมถึง:

University of York

*มหาวิทยาลัยจะคืนเงินในส่วนของ Travel Test Package เป็นมูลค่า 210 ปอนด์ เท่านั้น ดังนั้น หากน้อง ๆ เลือกแพ็คเกจค่าใช้จ่ายการเดินทางที่แพงกว่า มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินส่วนที่เกิน 210 ปอนด์ 

สนใจไปเรียนต่อที่ UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ สนใจเรียนต่อกฤษ เทอมมกราคม 2022 สามารถลงทะเบียนติดต่อเพื่อขอข้อมูลพร้อมรับคำปรึกษา จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ SI-UK ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในช่วงเดือนมกราคม หรืออื่น ๆ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ฟรี!

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • University of Bristol
 • Cranfield University
 • Oxford Brookes University
 • Regent
 • University of York
UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute